Hội Nông dân thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt Kết luận, Quy định của hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Tiên Lãng

Ngày 07/4/2022, tại Hội trường nhà văn hóa xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng. Ban Xây dựng Hội, Hội Nông dân thành phố phối hợp với Hội Nông dân huyện Tiên Lãng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt Kết luận, Quy định của hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hưng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố quán triệt tại hội nghị

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Hưng – PCT Hội Nông dân thành phố và đại diện các Ban Thành Hội, cùng Thường trực, cán bộ, chuyên viên Hội Nông dân huyện Tiên Lãng và 100 đại biểu dự tập huấn là đảng viên – chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn, Chi hội trưởng, Chi hội phó Hội Nông dân.

Cùng tại hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Hồng Hưng – PCT Hội Nông dân thành phố truyền đạt các các nội dung của Kết luận, Quy định của hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, thông tin về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Thông qua buổi tập huấn đã giúp cán bộ, hội viên nông dân huyện Tiên Lãng nắm được những nội dung cơ bản về các chủ trương, chính sách của Đảng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của bản thân trong việc phát hiện, ngăn ngừa kịp thời, có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật của đảng viên, cán bộ Hội trong các hoạt động tổ chức bộ máy của hệ thống Hội và đời sống của cán bộ đảng viên; cũng như các cơ quan, ban ngành khác tại địa phương. Đồng thời giúp cán bộ, hội viên nông nâng cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu và chấp hành pháp luật, hiểu rõ và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà Nước; góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; phát triển ổn định tình hình kinh tế – xã hội địa phương./.

Thế Anh – Hội Nông dân thành phố

  • Tin mới đăng