Hội Nông dân thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Vừa qua, ngày 06/7/2018, Hội Nông dân thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa 10) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; và sơ kết công tác Hội và Phong trào nông dân thành phố 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; đồng chí Bùi Đức Quang, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng, các đồng chí lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Hội Nông dân các huyện, quận; 15 tập thể và 22 cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Đức Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Hội, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố (đứng thứ 8, tính từ phía bên phải) trao bằng khen cho15 tập thể “ Đã có thành tích xuất sắc thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”

Đồng chí Ngô Thị Minh Hà, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân thành phố; đồng chí Hoàng Văn Tường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố trao bằng khen cho 15 tập thể “Đã có thành tích xuất sắc thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”

Trong 10 năm qua, các cấp Hội Nông dân từ thành phố đến cơ cở đã làm tốt việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xã hội, phong trào xây dựng nông thôn mới; phong trào nông dân tham gia đảm bảo an ninh quốc phòng gắn liền với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp Hội Nông dân trong thành phố đã có những sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết và đạt kết quả đáng ghi nhận. Các cấp Hội xây dựng 2 chương trình, 2 đề án thực hiện Nghị quyết; tổ chức 20.751 lớp tuyên truyền thu hút hơn 1.351.000 lượt cán bộ, hội viên tham gia. Đồng thời, thực hiện hiệu quả 3 phòng trào thi đua lớn của hội, nhất là phong trào vận động nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; tích cực phối hợp với các sở, ngành, đơn vị thực hiện các chương trình, đề án liên quan. Nhờ đó, nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân được nâng cao rõ rệt; chuyển từ nhận thức sang hành động. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống, tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới. Qua 10 năm, thực hiện “Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã  có 692.340 lượt hộ đạt 967.775 lượt hộ đăng ký thi đua đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; hình thành 190 vùng sản xuất tập trung, 892 trang trại, 44 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, nhiều mô hình cho hiệu quả kinh tế cao Mô hình trồng cây Đào cảnh xã Đồng Thái (An Dương), mô hình trồng cây Chuối lùn thâm canh xã An Sơn, mô hình nuôi cá Vược thương phẩm xã Lập Lễ (Thủy Nguyên); Mô hình cánh đồng mẫu lớn, cơ giới hóa đồng bộ; trồng dưa “ Kim hoàng hậu” tại Vĩnh Bảo; mô hình kết hợp cấy lúa một vụ và nuôi rươi (Tiên Lãng, An Lão, Vĩnh Bảo); đánh bắt cá xa bờ tại Lập Lễ (Thủy Nguyên); Ngọc Hải (Đồ Sơn); Đại Hợp (Kiến Thụy); nuôi thủy sản theo hướng công nghiệp Tân Thành, Hải Thành (Dương Kinh) …. hội viên nông dân toàn thành phố đã hiến trên 1.412.353 m2 đất thổ cư, đất canh tác, đóng góp 278 tỷ 826 triệu đồng và 679.117 ngày công, làm mới và sửa chữa trên 2.753,56 km đường giao thông nông thôn và kênh mương nội đồng được kiên cố hóa, sửa chữa xây mới  cầu cống thuỷ lợi… Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng ghi nhận việc thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) của các cấp Hội Nông dân thành phố đã góp phần tích cực đưa những chủ trương lớn của Đảng về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” vào cuộc sống. Thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp Hội tiếp tục phát hiện và nhân rộng những cách làm hay, mô hình sáng tạo, nhân tố điển hình, phát huy vai trò tổ chức hội, tiếp tục xây dựng nông thôn Hải Phòng phát triển giàu mạnh. Đồng chí nhất trí với 5 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Hội Nông dân Hải Phòng. Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu trong thời gian tới, các cấp Hội trong thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về những kết quả phát triển kinh tế xã hội, các chính sách lớn của Đảng, thành phố về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; những thành tựu sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) của Ban Chấp hành Trung ương. Qua đó tạo sự thống nhất cao, động viên nông dân tích cực tham gia sản xuất, góp sức xây dựng nông thôn mới. Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hải Phòng biểu dương, khen thưởng 15 tập thể và 22 cá nhân “ Đã có thành tích xuất sắc thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”  trên địa bàn thành phố. Phát huy kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, Hội Nông dân Hải Phòng xác định thực hiện 5 giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng tổ chức hội vững mạnh, trở thành nòng cốt trong công cuộc xây dựng nông thôn mới./.]]>

  • Tin mới đăng