Hội Nông dân thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội 9 tháng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

Sáng ngày 05/10/2022, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội 9 tháng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Trịnh – Ủy viên Thành ủy, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành; Trưởng, Phó các ban, đơn vị Hội Nông dân thành phố.

Đồng chí Đỗ Xuân Trịnh – Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố chủ trì hội nghị

Trong 9 tháng năm 2022, Hội Nông dân huyện, quận đã cơ bản bám sát chỉ đạo của Hội Nông dân cấp trên, tình hình thực tiễn của địa phương, cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội và phong trào nông dân. Hoạt động phong trào của huyện, quận nhìn chung có những chuyển biến tiến bộ; các phong trào do Hội phát động ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực, tác động tích cực đến việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, nông dân. Công tác tuyên truyền tiếp tục tăng cường, với nội dung thiết thực, chú trọng vận động hội viên, nông dân nơi có các dự án của thành phố, của địa phương đi qua, tích cực giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác tiếp nhận hỗ trợ vật tư nông nghiệp theo hình thức trả chậm; tập huấn tiếp cận công nghệ mới … cho hội viên, nông dân được quan tâm. Kịp thời kiện toàn nhân sự Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra các cấp; tích cực tham gia công tác giám sát và phản biện xã hội ở địa phương. Các chỉ tiêu công tác Hội cơ bản đều đạt, có chỉ tiêu đạt vượt mức cao, như chỉ tiêu phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân, đạt 110,28%, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội đạt 123%, và có nhiều chỉ tiêu luôn được coi là chỉ tiêu khó trong thời điểm hiện nay, nhưng chúng ta đã đạt từ 80-90% như các chỉ tiêu kết nạp hội viên mới, xây nhà mái ấm nông dân, thành lập 171 mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn”,“Nông dân thu gom vỏ bao bao bì thuốc bảo vệ thực vật”…

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đỗ Xuân Trịnh ghi nhận những kết quả công tác Hội 9 tháng năm 2022 đối với các cấp Hội Nông dân thành phố. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới. Các cấp Hội tiếp tục rà soát các chỉ tiêu thi đua năm 2022, đặc biệt đối với các chỉ tiêu hiện đang thực hiện khó đạt trong kế hoạch đề ra, tiếp tục đưa ra giải pháp hữu hiệu và quyết liệt hoàn thành toàn diện 100% kế hoạch chỉ tiêu công tác Hội năm 2022. Tăng cường công tác xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy kiện toàn, củng cố, bổ sung nhân sự cấp cơ sở (nếu có) đảm bảo đúng quy trình, tiêu chuẩn cán bộ theo quy định của Điều lệ. Chú trọng thực hiện thật tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội chi Hội Nông dân tại các xã, thị trấn… theo đúng Hướng dẫn số 16-HD/HNDT, ngày 27/4/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố. Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân với cấp ủy, chính quyền cùng cấp và Hội Nông dân cấp trên. Thực hiện tốt công tác tổng kết, đánh giá kết quả thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022; xây dựng chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, làm cơ sở quan trọng chuẩn bị cho Đại hội Hội Nông dân các cấp sẽ được tổ chức trong năm 2023. Xây dựng đội ngũ cán bộ trách nhiệm cao trong công việc, có năng lực, phẩm chất đạo đức, lý luận chính trị. Chuẩn bị tốt công tác nhân sự phục vụ đại hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hội nghị chia tay đồng chí Đỗ Đức Hòa, Bí thư huyện ủy Kiến Thụy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố chuyển công tác

Hội nghị tiến hành chia tay đồng chí Đỗ Đức Hòa, Bí thư huyện ủy Kiến Thụy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố chuyển công tác./.

Thu Hằng, Phó Chánh Văn phòng Hội Nông dân thành phố

  • Tin mới đăng