Hội Nông dân thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2022

Sáng ngày 25/7/2022, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành; Trưởng, Phó các ban, đơn vị Hội Nông dân thành phố; đại diện lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo và Văn phòng Thành ủy.

Đồng chí Cao Xuân Liên – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, trước những diễn biến khó lường của đại dịch Covid – 19 bùng phát mạnh trên địa bàn thành phố, ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, mọi mặt đời sống xã hội của người nông dân, song, các cấp Hội Nông dân trên toàn thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của Hội cấp trên và của cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng chương trình công tác hội, xác định nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Trong quá trình hoạt động, Hội luôn thực hiện tốt phương châm hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm cầu nối giữa Hội với hội viên, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Đồng chí Đỗ Đức Hòa – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hải Phòng chủ trì hội nghị

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng thường xuyên đổi mới và đẩy mạnh, đã tổ chức tuyên truyền được 1.163 cuộc cho 117.641 lượt người, đạt 51% kế hoạch. Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh được đẩy mạnh và đạt kết quả rõ nét. Quỹ Hỗ trợ nông dân, tăng trưởng ở ba cấp là 5.514,40 triệu đồng, đạt 110,28% kế hoạch. Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thành phố tiếp tục hoạt động có hiệu quả trong công tác đào  tạo nghề cho lao động nông thôn; phối hợp chuyển giao chế phẩm vi sinh, chế phẩm thức ăn trong chăn nuôi và chế phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản cho nông dân. Tích cực vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác hỗ trợ hội viên, nông dân quảng bá và tiêu thụ sản phẩm được đẩy mạnh, đã hỗ trợ, hướng dẫn 2.206 hộ nông dân lên sàn thương mại điện tử để tiêu thụ sản phẩm, 30 sản phẩm nông sản được Hội hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu. Ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân thành phố và Bưu điện thành phố về hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa giai đoạn 2022 – 2025…

Một số chỉ tiêu thực hiện gặp khó khăn như: Chỉ tiêu kết nạp hội viên mới, thành lập câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; xây, sửa nhà “Mái ấm nông dân”, thành lập Hợp tác xã; thành lập và ra mắt chi tổ Hội nghề nghiệp…

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố ghi nhận những kết quả công tác Hội 6 tháng đầu năm 2022 đối với các cấp Hội Nông dân thành phố. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới. Chú trọng, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm “hướng về cơ sở”. Chủ động tổ chức tốt hoạt động kiểm tra, giám sát theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị, nhất là giám sát các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho nông dân trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân nông thôn. Tích cực đề xuất với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Phối hợp có hiệu quả với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng được các mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp giúp người nông dân liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh.

Hội nghị tiến hành bầu bổ sung Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân thành phố; chia tay đồng chí Đoàn Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kiến Thụy về nghỉ chế độ theo quy định./.

Thu Hằng – Phó Chánh Văn phòng Hội Nông dân thành phố

  • Tin mới đăng