Hội Nông dân thành phố: Tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Chương trình hành động số 76 của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Sáng nay, 05/8/2019, Hội Nông dân thành phố tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Chương trình hành động số 76-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)  về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Cơ quan Hội. Hội nghị quán triệt Chương trình hành động của Thành ủy do đồng chí Đỗ Đức Hòa, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hải Phòng trù trì.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị quán triệt Chương trình hành động số 76-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) tại Hội Nông dân thành phố

  Hội nghị được nghe đồng chí Hoàng Văn Tường, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố quán triệt Chương trình hành động số 76 của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đề ra 15 nhiệm vụ và chỉ tiêu có tính khả thi cao, gắn việc thực hiện Nghị quyết với các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, các cấp ủy của Đảng bộ thành phố. Cụ thể, đến năm 2025 tỷ trọng đóng góp vào tổng sản phẩm (GDP) cả nước đạt khoảng 6,4%; tỷ trọng đóng góp vào GDP của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là 23,7%; tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2019 – 2025 tối thiểu là 16%. GRDP bình quân/người đạt 14.740 USD; thu ngân sách trên địa bàn đạt 180 – 190 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa trên 75 nghìn tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 – 2025 đạt trên 1,5 triệu tỷ đồng.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện trong công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, xây dựng nền hành chính thông thoáng, khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh. Phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, có ý nghĩa chiến lược. Cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại, trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2025; tỷ trọng công nghiệp trong GRDP đạt 41,9%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt 36,4%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giai đoạn từ 2021 – 2025 tăng bình quân trên 23%/năm…Về phát triển dịch vụ, trọng tâm là cảng biển và logistic, du lịch. Đến năm 2025, đầu tư xây dựng 1-3 khu dịch vụ logistics cấp quốc gia, tăng trưởng dịch vụ logistics đạt khoảng 30 – 35%/năm. Đến năm 2030, Hải Phòng trở thành trung tâm dịch vụ logistics quốc tế hiện đại bằng cả đường biển, đường hàng không, đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao…Bên cạnh đó, phát triển mạnh các thành phần kinh tế để tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cho giáo dục và đào tạo theo hướng đồng bộ và hiện đại; xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành trọng điểm phát triển khoa học – công nghệ biển của cả nước. Gắn phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ chủ quyền quốc gia, bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Hướng dẫn việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Chương trình hành động số 76 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị; đồng chí Hoàng Văn Tường đề nghị nội dung học tập quán triệt tập trung làm rõ và thống nhất các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp, nhất là ở các lĩnh vực đột phá được nêu trong Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy. Trên cơ sở học tập, quán triệt, các Ban chuyên môn và Văn phòng cơ quan Hội Nông dân thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề án thực hiện Nghị quyết với 5 tiêu chí cụ thể: rõ từng việc, rõ chỉ tiêu, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm và rõ lộ trình. Thể chế hóa, đưa Chương trình hành động 76-CTr/TU và Nghị quyết đi vào thực tiễn, tạo những bước phát triển toàn diện, bứt phá của thành phố theo đúng quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết.Đặc biệt trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thành phố thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa; sản xuất nông nghiệp tập trung, hiện đại theo xu hướng 4.0 hiện nay. Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Hòa, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, người lao động tích cực học tập, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Chương trình hành động số 76-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, phù hợp với nhiệm vụ của mỗi cá nhân. Đồng thời nhấn mạnh Hội Nông dân thành phố sẽ xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, và Chương trình hành động số 76-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; đề ra những giải pháp cụ thể, lộ trình thích hợp, trách nhiệm rõ ràng, quyết tâm hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống; triển khai gắn liền với các phong trào do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động./.

(Tin, ảnh: Phạm Trà-HNDTP)

]]>

  • Tin mới đăng