Hội Nông dân thành phố tổ chức hội nghị giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường nông thôn và chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị tại huyện An Dương

Ngày 26/11/2021, Hội Nông dân thành phố tổ chức hội nghị giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường nông thôn; chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 tại huyện An Dương. Đồng chí Nguyễn Thị Thoa – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố – Chủ trì hội nghị. Thành phần đoàn kiểm tra gồm có các đồng chí đại diện Ban Dân Vận Thành ủy, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Lao động – Thương binh và xã hội… Về phía huyện có các đồng chí: Hoài Viết Thảo – Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo Hội Nông dân huyện, đại diện các Phòng chuyên môn của huyện.

Đồng chí Nguyễn Thị Thoa – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố – Chủ trì hội nghị giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường nông thôn và chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị tại huyện An Dương

Đoàn giám sát đã đi giám sát thực địa tại 02 hộ nông dân trên địa bàn xã An Hòa – huyện An Dương, sau đó làm việc tại hội trường. Qua kiểm tra và nghe báo cáo tại cuộc họp, Đoàn công tác của Hội Nông dân thành phố ghi nhận một số kết quả triển khai thực hiện tại địa phương, đồng thời lưu ý, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể xã An Hòa tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng thuốc BVTV an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trường. Duy trì hoạt động hiệu quả Tổ dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải trên địa bàn, quy hoạch các điểm tập kết rác thải sinh hoạt, chất thải rắn phù hợp với quy hoạch, thuận lợi cho việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác…Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19 theo đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Thị Thoa – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố cùng đoàn giám sát thực địa tại 02 hộ nông dân trên địa bàn xã An Hòa – An Dương

Đoàn giám sát cũng ghi nhận các kiến nghị của địa phương và sẽ tổng hợp, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền liên quan quan tâm tạo điều kiện để công tác giám sát đạt hiệu quả./.

Mai Hương – Hội Nông dân thành phố

 

  • Tin mới đăng