Hội Nông dân thành phố tổ chức hội nghị giám sát việc quản lý và sử dụng đất trồng lúa theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy

Ngày 30/06/2022, Hội Nông dân thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị giám sát việc quản lý và sử dụng đất trồng lúa theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy. Đồng chí Nguyễn Thị Thoa – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân thành phố – Trưởng đoàn giám sát, Chủ trì hội nghị. Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số sở, ban, ngành thành phố. Về phía huyện Kiến Thụy có đồng chí Lưu Văn Thụy – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện cùng các đồng chí đại diện các phòng, ban chuyên môn của huyện.

Sau khi khảo sát một số hộ nông dân trên địa bàn, tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã lắng nghe báo cáo việc quản lý và sử dụng đất trồng lúa theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ  của Ủy ban nhân dân xã Tân Trào; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện; các kiến nghị, đề xuất.

Đồng chí Nguyễn Thị Thoa Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân thành phố – Trưởng đoàn giám sát, Chủ trì hội nghị giám sát thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị tại xã Tân Trào, Kiến Thụy

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Thoa – Chủ trì hội nghị ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm của các đơn vị đã cử cán bộ tham gia đoàn giám sát; công tác chỉ đạo chuẩn bị chu đáo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Tân Trào đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đoàn giám sát hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện Kiến Thụy thường xuyên có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan và UBND các xã trong “giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội” theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị, đặc biệt là việc quản lý và sử dụng đất trồng lúa theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ; Tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội, trong đó chỉ đạo Hội Nông dân xã Tân Trào đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên nông dân và nhân dân: thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước về khuyến khích, hỗ trợ dồn đổi, tích tụ và tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp, các chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng nông nghiệp và các ngân hàng thương mại khác hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho hội viên nông dân đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là các mô hình ứng dụng công nghệ cao; các mô hình hay, cách làm mới.

Đồng thời, phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp về công tác giám sát; tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân về nhiệm vụ giám sát.

Đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Tân Trào tiếp tục phối hợp, thực hiện có hiệu quả chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông nghiệp sinh thái, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng kinh tế tuần hoàn; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp hiện đại, chuyển đổi cơ cấu sản xuất; triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời phát triển mạnh tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; phát triển dịch vụ, du lịch nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân theo hướng bền vững. Chủ động tham gia quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, xây dựng nông thôn mới thông minh; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân theo chủ trương của các nghị quyết mới ban hành: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 20-NQ/TW, về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Đoàn giám sát cũng ghi nhận một số kiến nghị của địa phương và đề nghị các sở ngành liên quan quan tâm, tiếp thu ý kiến, tham mưu với cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết./.

Mai Hương – Hội Nông dân thành phố

  • Tin mới đăng