Hội Nông dân thành phố tổ chức hội nghị giám sát việc quản lý và sử dụng đất trồng lúa tại xã Đông Sơn, Thủy Nguyên, thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị

Ngày 28/9/2021, Hội Nông dân thành phố tổ chức hội nghị giám sát việc quản lý và sử dụng đất trồng lúa theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP, ngày 11/7/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP, ngày 13/4/2015 của Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Thị Thoa – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố – Chủ trì hội nghị. Thành phần đoàn kiểm tra gồm có các đồng chí Đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân Vận Thành ủy, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và môi trường. Về phía huyện có các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân huyện, đại diện các Phòng chuyên môn của huyện.

Đồng chí Nguyễn Thị Thoa – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố – kết luận tại hội nghị giám sát việc quản lý và sử dụng đất trồng lúa tại xã Đông Sơn, Thủy Nguyên, thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị

Đoàn giám sát đã đi giám sát thực địa tại 02 hộ nông dân có đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa trên địa bàn xã Đông Sơn, sau đó làm việc tại hội trường. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thoa – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ủy ban nhân dân xã Đông Sơn. Qua giám sát cho thấy, nhiều năm trở lại đây, trên địa bàn xã Đông Sơn tình trạng bỏ hoang ruộng do năng suất, chất lượng từ cấy lúa đạt hiệu quả không cao, khan hiếm lao động,… diễn ra ngày càng nhiều. Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã đã rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng có hiệu quả đất trồng lúa trên địa bàn xã. Kết quả, không có tình trạng vi phạm trong quản lý và sử dụng đất trồng lúa, khắc phục tốt tình trạng bỏ hoang đất, sử dụng có hiệu quả đất trồng lúa gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Đoàn giám sát cũng ghi nhận các kiến nghị của địa phương và sẽ tổng hợp, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền liên quan quan tâm tạo điều kiện để công tác giám sát đạt hiệu quả. Đoàn giám sát sẽ gửi Thông báo Kết luận giám sát tại xã Đông Sơn về cấp ủy, chính quyền cũng như Hội Nông dân huyện và xã theo quy định./.

Mai Hương – Hội Nông dân thành phố

  • Tin mới đăng