Hội Nông dân thành phố tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022

Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Chiều ngày 27/12/2021 tại Hội trường cơ quan Hội Nông dân thành phố đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Hòa – Bí thư Đảng đoàn, thủ trưởng cơ quan; đồng chí Nguyễn Thị Thoa, Chủ tịch Công đoàn cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.

Hội Nông dân thành phố tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021, chương trình hoạt động năm 2022; Thông qua báo cáo thu, chi tài chính năm 2021.

Trong năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid – 19; được sự quan tâm sát sao của Công đoàn viên chức cấp trên, cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, hoạt động Công đoàn cơ quan Hội Nông dân thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Chủ động thực hiện tốt công tác truyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Quan tâm các hoạt động tương thân, thương ái, ủng hộ các quỹ Vì người nghèo, Quỹ phòng, chống Covid – 19. Luôn chú trọng, quan tâm, tạo điều kiện cử đoàn viên và người lao động nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Cử 13 đồng chí cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ năm 2021; giới thiệu 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp, kết nạp 01 đoàn viên mới. Công tác nữ công hoạt động có hiệu quả. Các hoạt động chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn trong hoạt động công đoàn được tiến thành thường xuyên, liên tục. Công tác siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong làm việc của công chức, viên chức và người lao động đúng quy định của cơ quan, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan; xây dựng cơ quan văn hóa xanh, sạch, đẹp; tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản và phát động thi đua giữa cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Hội Nông dân thành phố Hải Phòng năm 2022.

Nhân dịp này đồng chí Đỗ Đức Hòa, Bí thư Chi bộ, thủ trưởng cơ quan đã trao tặng bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho 3 cá nhân, tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 4 đồng chí và tặng bằng khen của Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố cho 7 cá nhân, cơ quan Hội đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Đồng thời ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và đề nghị mỗi đồng chí không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp trong quản lý và điều hành; tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra./.

Thu Hằng – Phó Chánh Văn phòng HNDTP

  • Tin mới đăng