Hội Nông dân thành phố tổ chức hội nghị bàn giao Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân thành phố

Chiều 17/3/2022, Hội Nông dân thành phố tổ chức Hội nghị bàn giao tài sản sau đầu tư Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thành phố Hải Phòng tại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân thành phố. Đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố tham dự Hội nghị.

Hội Nông dân thành phố tổ chức hội nghị bàn giao Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân thành phố

Tại Hội nghị, đồng chí Chánh Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công bố Quyết định bàn giao tài sản từ Hội Nông dân Việt Nam cho Hội Nông dân thành phố Hải Phòng, để Hội Nông dân thành phố  bàn giao cho Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thành phố. Sau khi công bố quyết định bàn giao, Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân TP.Hải Phòng, Sở Tài chính và Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân thành phố đã ký biên bản bàn giao cho Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thành phố.

Đồng chí Phạm Tiến Nam – Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Tiến Nam – Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đồng chí Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng  khẳng định công trình thể hiện sự quan tâm của Trung ương Hội và thành phố đối với hội viên Hội Nông dân thành phố Hải Phòng. Theo đó, Trung tâm cần tăng cường phối hợp, liên kết để nâng cao công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân thực sự hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh các hình thức liên kết, phối hợp, tập huấn ngắn ngày về chuyển giao kĩ thuật, mô hình sản xuất nông nghiệp và thông qua doanh nghiệp có hợp đồng bao tiêu nông sản cho bà con nông dân. Phấn đấu trở thành trung tâm kết nối, hỗ trợ và tiêu thụ nông sản cho hội viên nông dân thành phố Hải Phòng ./.

Thu Hoài – Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân thành phố

  • Tin mới đăng