Hội Nông dân thành phố tham dự tại điểm cầu Bưu điện thành phố: Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thoả thuận hợp tác giữa Hội Nông dân Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Sáng 24/2, tại điểm cầu Bưu điện thành phố Hải Phòng, các đồng chí: Đỗ Đức Hòa – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; Đỗ Khắc Chất – Giám đốc Bưu điện thành phố; Thường trực Hội Nông dân thành phố, Ban Giám đốc Bưu điện, các Ban chuyên môn 2 cơ quan dự hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nông dân Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam  do đồng chí Chu Quang Hào – Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Nguyễn Xuân Định – Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam chủ trì. Tham dự tại các điểm cầu Trung ương và các địa phương có đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế, Văn phòng, Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn;  Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo một số Ban chuyên môn Bưu điện Việt Nam; Thường trực Hội Nông dân các tỉnh, thành phố, Ban Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Nông dân các tỉnh, thành phố; Lãnh đạo Bưu điện các tỉnh, thành phố; Thường trực Hội Nông dân huyện, quận và cán bộ theo dõi lĩnh vực; Lãnh đạo Bưu điện huyện.

Đồng chí: Đỗ Đức Hòa – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; Đỗ Khắc Chất – Giám đốc Bưu điện thành phố tham dự hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Tại hội nghị,  Đại diện Ban Nghiên cứu Phát triển – Vietnam Post đã trình bày nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bưu điện Việt Nam. Ông Trương Xuân Quý, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn trình bày dự thảo kế hoạch triển khai Thỏa thuận năm 2022; Hướng dẫn quy trình và cách thức triển khai kế hoạch; dự thảo phân công nhóm công tác tại Trung ương và các tỉnh thành phố thực hiện Thỏa thuận. Sau đó Hội nghị tiến hành thảo luận, kết quả đã có 6 ý kiến tham gia phát biểu của Hội Nông dân và Bưu điện các tỉnh, thành phố về những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa và kế hoạch thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chu Quang Hào – Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Nguyễn Xuân Định – Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh: đây là hội nghị quan trọng nhằm hiện thực hóa chủ trương hợp tác của 2 ngành, các cấp Hội và hệ thống Bưu điện Việt Nam xác định nhiệm vụ chuyển đổi số, kết nối tiêu thụ nông sản là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm hiện nay; 2 ngành tích cực tuyên truyền, phổ biến Thỏa thuận hợp tác tới toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân trong cả nước, tạo điều kiện tốt nhất về cơ chế để phát triển hệ thống cộng tác viên; đưa các hộ nông dân và các sản phẩm của nông dân lên sàn thương mại điện tử Agripostmart.vn; thành lập các tổ công tác triển khai thực hiện; Các cấp Hội phối hợp với ngành bưu điện xây dựng kế hoạch hằng năm trên cơ sở kế hoạch khung của Trung ương, chọn các điểm tổ chức triển khai phải đảm bảo các tiêu chí như đội ngũ cán bộ có trình độ, tâm huyết, mong muốn được tham gia, có hệ thống sản phẩm hàng hóa tiềm năng, thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát, tham quan học tập; Phân bổ các chỉ tiêu, nguồn lực cần sát với thực tiễn các địa phương; 2 ngành tích cực phối hợp công tác đào tạo nâng cao trình độ sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin; phối hợp tuyên truyền giới thiệu liên kết tiêu thụ sản phẩm lồng ghép với các sự kiện lớn của 2 ngành tổ chức để mang lại hiệu quả lan tỏa; Nâng cao chất lượng hợp tác chuỗi giá trị thông qua truy xuất nguồn gốc, hệ thống các cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm, phối hợp phát triển hệ thống cộng tác viên để nâng cao thu nhập cho đội ngũ cán bộ Hội. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị tham mưu giúp việc thực hiện Thỏa thuận của 2 ngành cần nghiên cứu các ý kiến phát biểu tại hội nghị để có sự điều chỉnh trong tham mưu  kế hoạch triển khai thực hiện.

Sau hội nghị, lãnh đạo Hội Nông dân thành phố và Bưu điện thành phố đã họp thống nhất một số nội dung triển khai xây dựng Chương trình phối hợp trong thời gian tới tập trung vào câu lạc bộ sản xuất kinh doanh giỏi thành phố, liên kết, tiêu thụ nông sản, phân công trách nhiệm mỗi ngành và cơ quan tham mưu giúp việc để đảm bảo triển khai Thỏa thuận hợp tác của Trung ương một cách hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện sản xuất nông nghiệp của thành phố Hải Phòng./.

                                                           Thu Huyền – Hội Nông dân thành phố

  • Tin mới đăng