Hội Nông dân thành phố thẩm định Dự án Quỹ Hỗ trợ nông dân tại xã Quang Trung, huyện An Lão

Chiều ngày 04/4/2019 tại Trụ sở UBND  xã  Quang Trung,  huyện An Lão, Bộ phận nghiệp vụ Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố tổ chức thẩm định Dự án Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố “Nuôi cá trắm cỏ thương phẩm” tại  xã Quang Trung, 10  hộ tham gia Dự án. 

Quang cảnh Hội nghị thẩm định Dự án Quỹ Hỗ trợ nông dân tại huyện An Lão

Nội dung thẩm định gồm khảo sát đối tượng cho vay và việc sử dụng vốn vay của 10 hộ trong Dự án.  Tại buổi thẩm định, Ninh Văn Hùng –  Chủ tịch Hội Nông dân huyện nhấn mạnh các dự án được vay phải đảm bảo sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, qua đó giải quyết việc làm và tạo đà cho Hội Nông dân xây dựng mô hình tiêu biểu. Đồng chí mong muốn thông qua dự án nhằm tạo động lực để hội viên nông dân phát triển sản xuất, làm giàu ngay tại địa phương, góp phần tạo việc làm  và phát triển kinh tế – xã hội./.]]>

  • Tin mới đăng