Hội Nông dân thành phố tập huấn xây dựng nông thôn mới

Từ ngày 10/6 đến ngày 13/6 năm 2014, Ban kinh tế Trung ương Hội nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân thành phố Hải Phòng tổ chức lớp tập huấn về xây dựng nông thôn mới cho 45 đồng chí cán bộ là cán bộ chủ chốt Hội Nông dân các xã, thị trấn huyện An Dương. Tham dự và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Đức Ngọc, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương Hội nông dân Việt Nam; đ/c Nguyễn Văn Chương – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố.
Tại lớp tập huấn các học viên được nghe các đồng chí giảng viên giới thiệu 04 chuyên đề về: Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới (Nghị quyết số 26 – NQ/TW; QĐ số 491/2009/QĐ-TTg; QĐ số 800/QĐ-TTg); Các chính sách của Đảng và Nhà nước và kết quả quán triệt, triển khai thực hiện của Hội nông dân Việt Nam; Hội nông dân Việt Nam tham gia đổi mới và xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả ở nông thôn; Kỹ năng vận động quần chúng tham gia các phong trào, chương trình xây dựng nông thôn mới. Thông qua lớp tập huấn tiếp tục trang bị những kiến thức cơ bản, kỹ năng công tác phục vụ tốt cho công tác nhất là vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới./.
Nguyễn Hồng Hưng – Phó trưởng Ban Kinh tế
]]>

  • Tin mới đăng