Hội Nông dân thành phố: Tập huấn Bồi dưỡng kiến thức quản lý, kỹ thuật cho cán bộ Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới

  Hội Nông dân thành phố Hải Phòng phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lớp tập huấn Bồi dưỡng kiến thức quản lý, kỹ thuật cho hơn 50 cán bộ Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, cán bộ là cộng tác viên khuyến nông tại thành phố Hải Phòng.

Đồng chí Lê Thị Thanh Hương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu khai giảng lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt một số nội dung mới về Luật Hợp tác xã năm 2012, các chính sách phát triển trong nông nghiệp; tổ chức các hoạt động Hợp tác xã trong nông nghiệp; chuỗi giá trị nông sản, liên kết trong chuỗi và vai trò của Hợp tác xã trong sản xuất theo chuỗi giá trị; xây dựng chiến lượng và lập kế hoạch kinh doanh trong Hợp tác xã nông nghiệp. Đặc biệt, các học viên được nghe Ông Kim Văn Tiêu, Phó giám đốc Trung tâm khuyến nông quốc gia giới thiệu chuyên đề “Công tác khuyến Nông với Hợp tác xã nông nghiệp”. Tại lớp tập huấn, các học viên được trao đổi, thảo luận đưa ra những khó khăn, bất cập trong công tác quản lý, điều hành hợp tác xã, công tác khuyến nông tại cơ sở. Sau khi kết thúc chương trình lý thuyết, các học viên được Ban Tổ chức lớp cho đi thực tế tại Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Mắt Rồng, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên./. (Tin, ảnh: Nguyễn Hồng Hưng, Trưởng Ban Kinh tế Hội Nông dân TP)]]>

  • Tin mới đăng
Kế hoạch số 84/KH-UBND, ngày 04/04/2022, triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022

Công văn số 812-CV/BTGTU, ngày 04/03/2022 v/v định hướng, tuyên truyền; theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội về tình hình Nga - U-crai-na

Công văn số 330-CV/ĐUK, ngày 17/12/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Định hướng tuyên truyền tháng 12/2021

Công văn số 677-CV/BTGTU, ngày 08/12/2021 về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc Hội khóa XV

Hướng dẫn số 23-HD/BTGTU, ngày 12/11/2021, hướng dẫn báo chí tuyên truyền Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Công văn số 281-CV/ĐUK, ngày 11/10/2021 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua thực hiện thắng lợi "Mục tiêu kép" phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội

Nghị quyết 01-NQ/ĐĐ-HNDVN, ngày 27/10/2021 về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Hội Nông dân Việt Nam

Công văn số 1381-CV/HNDT, ngày 08/10/2021 V/v tuyên truyền bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Văn bản số 7256/UBND-BTC, ngày 02/10/2021 của Ban Tổ chức 640 V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, 20 năm Ngày toàn dân PCCC