Hội Nông dân thành phố: Tập huấn Bồi dưỡng kiến thức quản lý, kỹ thuật cho cán bộ Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới

  Hội Nông dân thành phố Hải Phòng phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lớp tập huấn Bồi dưỡng kiến thức quản lý, kỹ thuật cho hơn 50 cán bộ Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, cán bộ là cộng tác viên khuyến nông tại thành phố Hải Phòng.

Đồng chí Lê Thị Thanh Hương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu khai giảng lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt một số nội dung mới về Luật Hợp tác xã năm 2012, các chính sách phát triển trong nông nghiệp; tổ chức các hoạt động Hợp tác xã trong nông nghiệp; chuỗi giá trị nông sản, liên kết trong chuỗi và vai trò của Hợp tác xã trong sản xuất theo chuỗi giá trị; xây dựng chiến lượng và lập kế hoạch kinh doanh trong Hợp tác xã nông nghiệp. Đặc biệt, các học viên được nghe Ông Kim Văn Tiêu, Phó giám đốc Trung tâm khuyến nông quốc gia giới thiệu chuyên đề “Công tác khuyến Nông với Hợp tác xã nông nghiệp”. Tại lớp tập huấn, các học viên được trao đổi, thảo luận đưa ra những khó khăn, bất cập trong công tác quản lý, điều hành hợp tác xã, công tác khuyến nông tại cơ sở. Sau khi kết thúc chương trình lý thuyết, các học viên được Ban Tổ chức lớp cho đi thực tế tại Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Mắt Rồng, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên./. (Tin, ảnh: Nguyễn Hồng Hưng, Trưởng Ban Kinh tế Hội Nông dân TP)]]>

  • Tin mới đăng