Hội Nông dân thành phố tặng tủ sách pháp luật Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”

Nhằm nâng cao kiến thức về pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân của quận, sáng ngày 29/4/2021, Hội Nông dân thành phố tổ chức trao tặng tủ sách pháp luật và tuyên truyền Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “Phối hợp giữa các Bộ, ngành và UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”.

Đồng chí Phạm Thị Minh Trà, Phó trưởng Ban Xây dựng Hội Hội Nông dân thành phố cùng các đồng chí Thường trực Hội Nông dân quận đã trao tủ sách pháp luật và trên 200 đầu sách các loại cho đại diện Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, Hội Nông dân phường Đồng Hòa.

Đồng chí Phạm Thị Minh Trà, Phó trưởng Ban Xây dựng Hội, Hội Nông dân thành phố cùng các đồng chí Thường trực Hội Nông dân quận  trao tủ sách pháp luật và trên 200 đầu sách các loại cho Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, Hội Nông dân phường Đồng Hòa

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận trực tiếp truyền đạt cho trên 50 cán bộ, hội viên nông dân đại diện cho Hội Nông dân của 10 phường trong quận Kiến An về phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật Hòa giải, nguyên tắc tổ chức hoạt động hòa giải ở cơ sở, nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai và hướng dẫn thủ tục hòa giải trong tranh chấp đất đai tại cơ sở; hướng dẫn kỹ năng tổ chức điều hành hoạt động của câu lạc bộ Nông dân với pháp luật. Đồng thời, thảo luận trao đổi tại hội trường, báo cáo viên giải đáp thắc mắc những tình huống thường gặp trong quá trình hòa giải, giải quyết khiếu nại, tranh chấp ở nông thôn.

Thông qua hội nghị, giúp cho hội viên nông dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực thi pháp luật, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến khiếu nại, tố cáo của nông dân, qua đó, góp phần cùng với UBND các cấp thực hiện đúng các chế độ chính sách liên quan với hội viên nông dân trong toàn quận./.

Khúc Thế Hoài – Chủ tịch Hội Nông dân quận

  • Tin mới đăng