Hội Nông dân thành phố phối hợp với Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tập huấn nghiệp vụ Quỹ Hỗ trợ nông dân cho cán bộ Hội cơ sở năm 2021

Đồng chí Nguyễn Thị Thoa – Phó Chủ tịch Thường trực, Phó trưởng Ban điều hành Quỹ HTND, Hội Nông dân thành phố phát biểu khai mạc và quán triệt chuyên đề về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân

Từ ngày 04/11/2021, Hội Nông dân thành phố phối hợp với Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tập huấn nghiệp vụ Quỹ Hỗ trợ nông dân cho cán bộ Hội cơ sở năm 2021 tại các huyện Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, Cát Hải, quận Hải An, Đồ Sơn, Dương Kinh.

Đồng chí Nguyễn Vũ Hoài Phương – Chuyên viên Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tập huấn nghiệp vụ Quỹ hỗ trợ nông dân tại hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thoa – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố; Nguyễn Vũ Hoài Phương – Chuyên viên Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố cùng các học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chi hội trưởng, Chi hội phó các xã, phường, thị trấn.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Thoa – Phó Chủ tịch Thường trực; Phó Trưởng Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân thành phố; đồng chí Nguyễn Vũ Hoài Phương – Chuyên viên Ban điều hành Quỹ hỗ trợ Nông dân, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khái quát về tình hình hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân tại các tỉnh thành trên cả nước nói chung và trên địa bàn thành phố nói riêng; công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân tại cấp cơ sở; tập huấn nghiệp vụ Quỹ Hỗ trợ nông dân cho cán bộ Hội cơ sở. Bên cạnh đó, hội nghị cũng tổ chức trao đổi, bàn bạc, thảo luận, giúp Quỹ Hỗ trợ nông dân các huyện – quận và Hội Nông dân cơ sở tháo gỡ những vấn đề phát sinh, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện, quản lý, điều hành nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tại địa phương, đảm bảo sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả và an toàn.

Thông qua hội nghị tập huấn nghiệp vụ lần này, các đại biểu được trang bị thêm những kiến thức về mục đích, ý nghĩa, vai trò cũng như công tác xây dựng, quản lý, điều hành, nghiệp vụ của quỹ hỗ trợ nông dân. Từ đó, đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp làm tốt công tác quản lý quỹ hỗ trợ nông dân, góp phần hỗ trợ tích cực cho hội viên, nông dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao quy mô sản xuất, phát triển ngành nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống./.

Mai Hương – Hội Nông dân thành phố

  • Tin mới đăng