Hội Nông dân thành phố: Kiểm tra Công tác Hội 6 tháng đầu năm 2019

Từ ngày 09/7 đến ngày 16/7/2019, Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố thành lập 03 Đoàn công tác do các đồng chí Phó Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn. Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo các Ban, Văn phòng, cán bộ nghiệp vụ đã tiến hành kiểm tra thực hiện các chỉ tiêu thi đua công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2019 tại các đơn vị: Huyện: Vĩnh Bảo, An Dương, Kiến Thụy; quận: Đồ Sơn, Dương Kinh, Hải An, một số xã thuộc các đơn vị trên. Đoàn tập trung kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2019; kết quả triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ  2018 – 2023; Công tác điều hành, quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện, kết quả phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện, cơ sở; Chương trình phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại địa phương; Nghiệp vụ công tác văn phòng. Qua công tác kiểm tra, Hội Nông dân các đơn vị đã chủ động xây dựng Chương trình công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019; giao chỉ tiêu công tác Hội năm 2019 cho các cơ sở Hội. Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đăng ký và thực hiện chỉ tiêu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; các hoạt động ủy thác vốn vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Chủ động tăng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân từ các nguồn: Ngân sách địa phương cấp, cán bộ, hội viên nông dân ủng hộ. Tích cực vận động hội viên, nông dân tham gia phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đóng góp ngày công lao động, vật liệu, hiến đất; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tổ chức thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tinh thần tương thân tương ái, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn ở nông thôn. Kết luận kiểm tra, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội, trưởng đoàn công tác đã ghi nhận những kết quả đạt được của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đánh giá cao sự chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo của các đồng chí Ban Thường vụ Hội trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, nhiệm vụ trọng tâm của Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra nêu ra những tồn tại, hạn chế và đề nghị các đơn vị rà soát chặt chẽ các chỉ tiêu do Hội cấp trên giao, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động hộ nông dân trong phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, nhất là bệnh dịch tả lợn Châu Phi./. Dưới đây là một số hình ảnh Đoàn kiểm tra thực hiện Điều lệ Hội tại một số đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Thị Thoa, Phó Chủ tịch TT Hội Nông dân TP kết luận tại Hội nghị kiểm tra thực hiện Điều lệ Hội tại huyện An Dương

Đồng chí Hoàng Văn Tường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP kết luận tại Hội nghị kiểm tra thực hiện Điều lệ Hội tại huyện Vĩnh Bảo

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Hưng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP kết luận tại Hội nghị  kiểm tra thực hiện Điều lệ Hội tại quận Dương Kinh

(Tin, ảnh: Thu Hằng)

]]>

  • Tin mới đăng