Hội Nông dân thành phố kiểm tra hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại HND quận Hải An và HND phường Tràng Cát

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 và kế hoạch số 152-KH/HNDT ngày 19/01/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố, chiều ngày 12/7/2021 Hội Nông dân thành phố kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2021 đối với Hội Nông dân quận Hải An và Hội Nông dân phường Tràng Cát.

Thành phần đoàn kiểm tra: Đồng chí Đỗ Đức Chung – Trưởng ban Kinh tế – Xã hội, Hội Nông dân thành phố – Trưởng đoàn; đồng chí Phạm Thu Hiền – Phó trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ tín dụng, Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố; đồng chí chuyên viên Ban Kinh tế – Xã hội, Hội Nông dân thành phố. Đoàn đã kiểm tra việc thực hiện các nội dung trong văn bản liên tịch, việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, lưu giữ hồ sơ sau kiểm tra và hồ sơ sổ sách vay vốn tại các Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Tại buổi kiểm tra, các ý kiến, kiến nghị được đồng chí lãnh đạo phòng kế hoạch tín dụng, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố kịp thời giải đáp, tiếp thu.

Hội Nông dân thành phố kiểm tra, giám sát tại Hội Nông dân quận Hải An

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Chung – Trưởng ban Kinh tế – Xã hội, Hội Nông dân thành phố, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá Hội Nông dân quận chuẩn bị tốt các nội dung buổi kiểm tra, ghi nhận và đánh giá cao kết quả của Hội Nông dân quận, phường, các Tổ TK&VV. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 của Hội Nông dân quận, phường nêu bật được kết quả hoạt động ủy thác. Đến nay, tổng dư nợ ủy thác qua Hội Nông dân quận là 32,668 tỷ đồng cho 802 hộ vay, thông qua 25 tổ TK &VV, trong đó nợ quá hạn 77,3 triệu đồng (Tổng dư nợ cao so với số cơ sở Hội, tỷ lệ nợ quá hạn thấp so với bình quân chung). Đồng thời để tiếp tục thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các đơn vị cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, xác định đúng quyền lợi và nghĩa vụ trả nợ đúng hạn, đầy đủ với Ngân hàng Chính sách xã hội. Tuyên truyền Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư ngày 10/6/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; gói hỗ trợ 26.000 tỷ cho 12 đối tượng theo Nghị quyết 68- NQ/CP của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; chủ động phối hợp rà soát hội viên có thể trở thành hộ nghèo theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025, xây dựng phương án nguồn vốn năm tiếp theo, mở rộng đối tượng thụ hưởng./.

Đồng Thị Thu Chung – Chủ tịch Hội Nông dân quận Hải An

 

  • Tin mới đăng