Hội Nông dân Thành phố kiểm tra hoạt động nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân và nguồn ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác của Hội Nông dân huyện An Lão

Ngày 25/5/2023, Hội Nông dân thành phố Hải Phòng về kiểm tra hoạt động nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân và nguồn ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại Hội Nông dân huyện An Lão và 2 xã Mỹ Đức, An Thọ.

Đoàn kiểm tra có các đồng chí: Đ/c Hoàng Văn Tường – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố – Trưởng đoàn; Các lãnh đạo, chuyên viên  Ban Kinh tế – xã hội, Hội Nông dân thành phố; Các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Hội Nông dân huyện; Chủ tịch Hội Nông dân 2 xã An Thọ và Mỹ Đức.

Quang cảnh đoàn kiểm tra của Hội Nông dân thành phố làm việc tại Hội Nông dân huyện An Lão

Đoàn Kiểm tra đã nghe báo cáo kết quả hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác của Hội Nông dân huyện và báo cáo hoạt động của xã Mỹ Đức và An Thọ. Hiện nay huyện đang quản lý 144.015 triệu  đồng với 82 tổ vay vốn, 3.377 hộ vay,  trong quá trình quản lý nguồn vốn không có nợ quá hạn phát sinh. Nhìn chung các đơn vị được kiểm tra đều lưu giữ hồ sơ đầy đủ, khoa học, cập nhật kịp thời. Các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích nguồn vốn được vay chấp hành nghiêm các quy định của ngân hàng CSXH huyện và đúng Điều lệ Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Tại hội nghị đồng chí Hoàng Văn Tường ghi nhận đánh giá cao kết quả  hoạt động của Hội Nông dân huyện và 2 xã An Thọ, Mỹ Đức, đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới các cấp Hội huyện An Lão cần làm tốt hơn nữa công tác quản lý các nguồn vốn vay đảm bảo hoạt động hiệu quả, đúng mục đích nguồn vốn, cố gắng các hộ có nhu cầu đều được tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển kinh tế ./.

Lê Thị Băng – PCT Hội Nông dân huyện An Lão

  • Tin mới đăng