Hội Nông dân thành phố: Kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019

Ngày 14/11/2019, đồng chí Nguyễn Hồng Hưng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố làm trưởng đoàn, cùng thamg gia có lãnh đạo các ban, Văn phòng Thành Hội kiểm tra hoạt động Hội tại quận Hải An, phường Đông Hải 2. Qua kiểm tra, cho thấy, các cấp Hội Nông dân quận đã đoàn kết, sáng tạo, triển khai thực hiện đạt quả khá toàn diện trên mọi lĩnh vực công tác. Các chỉ tiêu thi đua đều đạt, có chỉ tiêu vượt so với kế hoạch. Công tác xây dựng, quản lý, sử dụng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt hiệu quả. Các phong trào thi đua và cuộc vận động do Hội phát động phát triển, có sức lan tỏa trong nông dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đô thị văn minh. Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố ghi nhận những kết quả đạt được của Hội Nông dân quận trong thời gian qua. Đề nghị thời gian tới, Hội Nông dân quận tiếp tục đổi mới các phương thức hoạt động, để thu hút đông đảo nông dân tham gia vào tổ chức Hội. Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Tích cực vận động người dân và doanh nghiệp tham gia vào tổ hợp tác, hợp tác xã và hỗ trợ việc làm cho nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Ngày 15/11/2019, đồng chí Nguyễn Thị Thoa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra hoạt động Hội tại huyện Thủy Nguyên, xã Lâm Động.Thành viên trong đoàn gồm có lãnh đạo các ban, Văn phòng Thành Hội

Đồng chí Nguyễn Thị Thoa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố phát biểu chỉ đạo Hội nghị kiểm tra công tác Hội năm 2019 huyện Thủy Nguyên

  Đoàn tiến hành nghe lãnh đạo Hội Nông dân huyện Thủy Nguyên và xã Lâm Động báo cáo kết quả triển khai thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của Ban Thường vụ Thành Hội; kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân; công tác văn thư lưu trữ, sổ sách công tác Hội, tài chính Hội… Và những sáng kiến, cải tiến công tác; những hoạt động nổi bật, những mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi của đơn vị. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cấp Hội Nông dân huyện trong năm qua. Huyện đã bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, chính quyền địa phương và của Hội cấp trên, căn cứ tình hình thực tiễn, cụ thể hoá thành các chỉ tiêu, chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp để tổ chức thực hiện. Hoạt động của Hội có chuyển biến tiến bộ. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản đạt khá, một số chỉ tiêu vượt trên 100% so với kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng quản lý các nguồn vốn, các nguồn quỹ được bảo toàn, giảm số nợ quá hạn. Chủ động tham mưu cho cấp ủy thực hiện có hiệu quả Kết Luận 61 của Ban Bí thư về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”; Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ về “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020”.Tăng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân, đạt 115% kế hoạch. Phát biểu kết luận Hội nghị kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố nhấn mạnh những nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới. Các cấp Hội Nông dân huyện khẩn trương triển khai xây dựng đề án thành lập Ủy ban kiểm tra, hướng dẫn cơ sở thực hiện và chuẩn bị các quy trình bầu Ủy ban kiểm tra theo đúng hướng dẫn của Hội Nông dân Thành phố. Chủ động sâu sát cơ sở nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân, kịp thời tham mưu cấp uỷ giải quyết, hạn chế tối đa việc tồn đọng đơn thư, khiếu nại gây mất ổn định xã hội.

Đoàn cán bộ Hội Nông dân Thành phố, huyện Thủy Nguyên thăm quan các bể nuôi cá cảnh của Ông Hà Xuân Nghị

Cùng ngày, đoàn kiểm tra thăm mô hình nuôi cá cảnh của gia đình tại gia đình Ông Hà Xuân Nghị, thôn 3, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên. Quy mô nuôi cá cảnh của gia đình trên diện tích 02 ha. Chủ yếu là những loài cá cảnh có kích thước nhỏ, có thể nuôi chung bể thủy tinh hoặc bể kính nhỏ như: cá đuôi kiếm, bảy màu, phượng hoàn ngũ sắc, ông tiên, cá vàng…đã cho thu nhập từ 200 – 300 triệu đồng/năm./.

(Thu Hằng)

]]>

  • Tin mới đăng