Hội Nông dân thành phố: Hội thảo vai trò của nông dân với ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp

Nhằm giúp cho hội viên, nông dân bổ sung kiến thức cơ bản về cách tiếp cận công nghệ mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp, ngày 09/9/2016, Hội Nông dân thành phố phối hợp với Trung tâm thông tin khoa học và công nghệ thành phố (Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng) tổ chức Hội thảo “Vai trò của nông dân với ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong sản xuất nông nghiệp” cho trên 100 hội viên huyện Thủy Nguyên. Tại Hội thảo, đồng chí Hoàng Văn Tường, Phó chủ tịch Hội Nông dân thành phố trao đổi với các hội viên nông dân (chủ yếu là những chủ trang trại, gia trại, Ban chủ nhiệm các hợp tác xã) trên địa bàn huyện Thủy Nguyên về vị trí, vai trò và hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất nông nghiệp; nhu cầu ứng dụng CNTT trong sản xuất, kinh doanh và quảng bá sản phẩm tiêu biểu. Qua đó, tạo động lực cho nông dân khai thác và sử dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn sản xuất.

 Ảnh: Đồng chí Hoàng Văn Tường, Phó chủ tịch Hội Nông dân thành phố chủ trì Hội thảo.

Hội thảo là diễn đàn mở để hội viên nông dân lắng nghe, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là những thông tin về ứng dụng CNTT trong sản xuất nông nghiệp, cách thức tiếp cận các chương trình, dự án, ứng dụng CNTT trong nông nghiệp. Trên cơ sở đó, nông dân thay đổi cách tiếp cận thông tin trong sản xuất nông nghiệp để vận dụng trong sản xuất, kinh doanh hợp lý, đem lại hiệu quả kinh tế cao./. (Tin, ảnh: Nguyễn Thị Mơ – Hội Nông dân thành phố)]]>

  • Tin mới đăng