Hội Nông dân thành phố Hải Phòng tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2021

Đồng chí Đỗ Đức Hoà – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân  Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố phát biểu khai mạc hội nghị và trực tiếp thông tin kết quả tình hình phát triển kinh tế – xã hội của thành phố năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 gắn với tuyên truyền, vận động việc chuyển đổi số và tác động của chuyển đổi số đối với NN-ND-NT, giai đoạn hiện nay

Từ ngày 27/10 đến ngày 28/10/2021, Hội Nông dân thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2021. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Đỗ Đức Hoà – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân  Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; các đồng chí Thường trực Hội Nông dân thành phố cũng các học viên là cán bộ, chuyên viên các Ban, Văn phòng, Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân thành phố; các đồng chí cán bộ Hội cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thị Thoa – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố – báo cáo viên chuyên đề về công tác kiểm tra Hội Nông dân các cấp

Tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, trực tiếp các đồng chí Thường trực Hội Nông dân thành phố là báo cáo viên tại hội nghị, truyền đạt các chuyên đề: Thông tin kết quả tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 gắn với tuyên truyền, vận động việc chuyển đổi số và tác động của chuyển đổi số đối với NN-ND-NT giai đoạn hiện nay; Công tác kiểm tra Hội Nông dân các cấp; Phát huy vai trò của giai cấp nông dân thành phố trong quá trình cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, bảo vệ tài nguyên môi trường bền vững đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; Quán triệt thực hiện Quyết định số 516/QĐ-TTg, ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Quyết định 673; Những quy định về xử lý nợ rủi ro trong hệ thống Ngân hàng CSXH theo Quyết định số 62/QĐ-HĐQT, ngày 27/9/2021 của Hội đồng quản trị NHCSXH.

Đồng chí Hoàng Văn Tường – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố – báo cáo viên chuyên đề Quán triệt thực hiện Quyết định số 516/QĐ-TTg, ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Quyết định 673

Qua lớp bồi dưỡng, học viên nắm bắt được những nội dung cơ bản về hoạt động công tác Hội trong tình hình mới, giúp cho cán bộ Hội các cấp có thêm những kiến thức cần thiết để vận dụng vào điều kiện thực tế ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hưng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố – báo cáo viên chuyên đề hát huy vai trò của giai cấp nông dân thành phố trong quá trình cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, bảo vệ tài nguyên môi trường bền vững đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Hoà – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố đề nghị các học viên tiếp thu, vận dụng những kiến thức đã được bồi dưỡng để thực hiện và phát huy tốt hơn nghiệp vụ công tác Hội và phong trào nông dân góp phần cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ./.

Mai Hương – Hội Nông dân thành phố

  • Tin mới đăng