Hội Nông dân thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2020

Chiều ngày 15/01/2020, Hội Nông dân thành phố tổ chức Hội nghị phát động thi đua và tổ chức ký giao ước thi đua giữa Hội Nông dân các huyện, quận năm 2020. Đến dự Hội nghị, có các đồng chí: Đỗ Đức Hòa – Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, chủ trì Hội nghị, Thường trực Hội Nông dân thành phố, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các huyện, quận và các cơ sở trực thuộc. Hội nghị đã thống nhất thông qua các nội dung, chỉ tiêu giao ước thi đua giữa Hội Nông dân các huyện, quận năm 2020 với các chỉ tiêu cụ thể, rõ nét, thiết thực thể hiện quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020. Tiếp tục đưa tinh thần, nội dung nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội nông dân thành phố Hải Phòng và nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp thành hiện thực./.

Đồng chí Đỗ Đức Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố cùng đồng chí Nguyễn Thị Thoa, Phó Chủ tịch Thường trực, lãnh đạo các ban, Văn phòng chứng kiến giao ước thi đua Hội Nông dân huyện, quận

 

Đồng chí Đỗ Đức Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố cùng đồng chí Nguyễn Thị Thoa, Phó Chủ tịch Thường trực, lãnh đạo các ban, Văn phòng chứng kiến giao ước thi đua Hội Nông dân huyện, quận

Thu Hằng, Hội Nông dân thành phố

]]>

  • Tin mới đăng