Hội Nông dân thành phố: chỉ đạo các cấp Hội tăng cường công tác tuyên truyền và phối hợp tuyên truyền phòng, chống dịch Covid – 19

Ngày 17/3/2020, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đã ban hành Công văn số 633-CV/HNDT chỉ đạo các cấp Hội tăng cường công tác tuyên tuyền và phối hợp tuyên truyền phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn thành phố.

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Hội Nông dân thành phố: chỉ đạo các cấp Hội tăng cường công tác tuyên truyền và phối hợp tuyên truyền phòng, chống dịch Covid – 19

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng