Hội Nông dân quận Kiến An triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ xi măng xây dựng đường giao thông khu dân cư

Thực hiện Chương trình hỗ trợ xi măng theo Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 09/7/2015 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nội đồng , đường giao thông khu dân cư. Hội Nông dân quận Kiến An đã họp và triển khi tới 7/7 phường được thụ hưởng chương trình thành phố hỗ trợ xi măng xây dựng đường giao thông nội đồng, đường giao thông nông thôn trong khu dân cư năm 2015: Văn Đẩu, Phù Liễn, Nam Sơn, Đồng Hòa, Tràng Minh, Quán Trữ, Bắc Sơn. Với phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”, Hội Nông dân quận và phường đã tiến hành tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đóng góp số tiền và ngày công lao động trị giá 157 triệu đồng đổ bê tông 06 tuyến đường đường nội đồng, đường giao thông trong khu dân cư, với tổng chiều dài 950m. Các tuyến đường do Hội Nông dân quận và phường trực tiếp đảm nhận đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đảm bảo chất lượng được cấp ủy các cấp và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Tin, ảnh: Vân Anh]]>

  • Tin mới đăng