Hội Nông dân quận Kiến An tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2013

Đ/c Phạm Xuân Lương- Chủ tịch HND TP Trao tặng Kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân Việt Nam cho các cá nhân.

Trong năm qua các cấp Hội Nông dân quận đã tranh thủ sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố, các cấp ủy Đảng; sự chỉ đạo của Chính quyền, công tác Hội và phong trào nông dân quận đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp thành phố Trung ương. ý nghĩa các ngày lễ lớn trong năm, tích cực đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng khu đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp..được 141 cuộc, có 10.900 lượt hội viên, nông dân tham dự. Qua đó, phát triển được 253 hội viên, nâng tổng số đến nay  7.051 hội viên. Thực hiện nhiệm vụ công tác Hội với 03 phong trào thi đua, trong đó phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững luôn được các cấp Hội coi là nhiệm vụ trọng tâm. Toàn quận có 3.248/5.404 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 13/48 hộ đạt danh hiệu sản xuất giỏi cấp TW, 96/230 hộ đạt danh hiệu sản xuất giỏi cấp thành phố, 539/707 hộ đạt danh hiệu sản xuất giỏi cấp quận và 2.600/3.519 hộ đạt danh hiệu sản xuất giỏi cấp phường; Hội đăng ký giúp đỡ 38 hộ nông dân nghèo, kết quả có 13 hộ nghèo thoát nghèo…Bên cạnh đó, Ban Thường vụ quận Hội đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư tổ chức được 40 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật với 3.690 lượt hội viên nông dân tham gia học tập để ứng dụng vào thực tế có hiệu quả. Để hỗ trợ nông dân có đủ tiền vốn đầu tư cho sản xuất, các cấp hội đã tín chấp vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội, nguồn vốn 120 dư nợ trên 16 tỷ 512 triệu đồng giúp cho 914 hội viên vay phát triển sản xuất. Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tăng theo Kết luận 535 của Ban Chấp hành Trung ương Hội 30 triệu đồng, nâng tổng số nguồn Quỹ toàn quận 229,46 triệu đồng. Về phong trào nông dân thi đua xây dựng khu đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp, trong năm, các cơ sở Hội đảm nhận sửa chữa và bàn giao 01 ngôi nhà cho hội viên nông dân nghèo, giúp đỡ 01 đối tượng không tái nghiện hòa nhập cộng đồng, duy trì hoạt động có hiệu quả Câu lạc bộ “Nông dân với việc phát hiện và phòng chống lao”, vận động nông dân mua 2.860 thẻ Bảo hiểm xã hội tự nguyện…Ngoài ra, Ban Thường Hội nông dân quận phối hợp thực hiện tốt phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, ủng hộ quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai được 249,29 triệu đồng; tổ chức tuần tra, canh gác được 484 cuộc, có 1.869 lượt cán bộ, hội viên tham gia. Phát biểu tại hội nghị các đồng chí lãnh đạo Thành phố và Quận uỷ đã ghi nhận và biểu dương những kết quả của Hội nông dân quận đã đạt được trong năm 2013, đồng thời các đồng chí cũng đã chỉ ra những hạn chế tồn tại cần khắc phục trong năm 2014. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ, 3 phong trào thi đua của Hội. Quan tâm công tác phát triển hội viên mới, tăng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân do cán bộ, hội viên nông dân đóng góp; có giải pháp thực hiện tốt chương trình xây dựng khu đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp. Cũng tại hội nghị đồng chí Phạm Xuân Lương, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố đã trao tặng Kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân Việt Nam cho các cá nhân tiêu biểu./.
Tin, ảnh: Nguyễn Thị Mơ, Phó Ban Xã hội – HNDTP
]]>

  • Tin mới đăng