Hội Nông dân quận Kiến An tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2021

Ngày 20/9/2021, Hội Nông dân quận Kiến An phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2021 cho 120 cán bộ hội viên nông dân là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân cơ sở, Chi hội trưởng Chi hội nông dân các phường.

Đồng chí Hoàng Văn Tường – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố truyền đạt nội dung tập huấn công tác Hội

Tới dự và trực tiếp truyền đạt nội dung của buổi tập huấn có các đồng chí Hoàng Văn Tường – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; Phạm Quang Phong – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận; Khúc Thế Hoài – Chủ tịch Hội Nông dân quận truyền đạt về nghiệp vụ công tác Hội Nông dân trong giai đoạn hiện nay; Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nội dung tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về  “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chuyên đề năm 2021 “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; tình hình phát triển kinh tế xã hội của quận trong 9 tháng năm 2021 và một số nội dung hướng tới kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

 Thông qua đợt tập huấn các học viên nắm bắt được những nội dung cơ bản để triển khai trong các hoạt động của Chi hội, thông qua đó tập hợp và thu hút được hội viên tham gia vào sinh hoạt Hội góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh./.

Đặng Văn Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận Kiến An

  • Tin mới đăng