Hội Nông dân quận Kiến An tổ chức sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II và năm 2022

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, chiều ngày 09/03/2022, Hội Nông dân quận Kiến An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân Quý I, triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2022. Đồng chí Khúc Thế Hoài – Chủ tịch Hội Nông dân quận chủ trì hội nghị. Thay mặt lãnh đạo Hội Nông dân quận, đồng chí Khúc Thế Hoài đã đánh giá cao vai trò của các cấp Hội trong việc thực hiện thực hiện nhiệm vụ trong đó nổi bật là công tác tuyên về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 của thành phố và quận, tổ chức tốt các hoạt động trước, trong và sau tết nguyên đán Nhâm Dần, công tác vận động cán bộ, hội viên tham gia phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Vận động và làm các thủ tục để chuẩn bị khởi công xây dựng được 02 nhà mái ấm nông dân tại phường Tràng Minh và phường Đồng Hòa. Trong Quý I các cấp Hội đã tích cực hoạt động được cấp ủy các cấp ghi nhận và đánh giá cao.

Hội Nông dân quận Kiến An tổ chức sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II và năm 2022

Tuy nhiên cũng còn một số tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ đó là chưa chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao có biểu hiện trông chờ cấp trên, việc tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ có lúc có nơi còn chưa thường xuyên. Đề nghị Hội Nông dân các phường trong thời gian tới chủ động rà soát việc thực hiện theo chương trình công tác năm đã xây dựng. Nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ hội viên nông dân trong trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Hội đặc biệt chú trọng tới công tác tuyên truyền cho cán bộ hội viên tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt việc tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các khoản đóng góp với địa phương. Thường xuyên theo dõi và báo cáo kịp thời về Thường trực Hội Nông dân quận những kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân tại cơ sở để tổng hợp báo cáo Hội cấp trên theo đúng quy định./.

Đoàn Thị Mai Lan – Chuyên viên HND quận Kiến An

  • Tin mới đăng