Hội Nông dân quận Kiến An tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu bền vững giai đoạn 2016-2021; Tổng kết NQ số 09-NQ/HNDTW; Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Hội Nông dân quận, sáng ngày 13/7/2022, Hội Nông dân quận Kiến An tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu bền vững giai đoạn 2016-2021; Tổng kết Nghị quyết số 09-NQ/HNDTW; Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Về dự hội nghị có các đồng chí Hoàng Văn Tường – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; Lê Toàn Khánh – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, các đồng chí đại diện cho HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam quận; các đồng chí đại diện cho các Ban, Văn phòng của HND thành phố, Quận ủy, đại diện cấp ủy Đảng các phường, Ủy viên Ban Chấp hành HND quận, Hội viên CLB sản xuất kinh doanh giỏi của quận đã về dự hội nghị.

Đồng chí Hoàng Văn Tường – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố trao giấy chứng nhận hộ sxkd giỏi giai đoạn 2016-2021

Trong 5 năm qua phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu bền vững đã được các cấp Hội Nông dân trong quận hưởng ứng thực hiện qua đó đã đạt được nhiều kết quả tốt được các cấp Hội ghi nhận khen thưởng. Tại Hội nghị đã có 21 hộ được Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố tặng giấy chứng nhận hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố giai đoạn 2016-2021; 03 Câu lạc bộ SXKD giỏi, 11 hộ được UBND quận tặng giấy khen và 11 hộ được Hội Nông dân quận biểu dương.

Đồng chí Phạm Thị Phượng – Phó Chủ tịch UBND quận trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu

Về dự Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Tường – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Hội Nông dân quận đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp Hội Nông dân quận cần triển khai trong thời gian tới đó là: Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các cơ chế chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân; nắm bắt tình hình nông dân kịp thời phản ánh lên Hội cấp trên; làm tốt công tác vận động nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm; chuẩn bị các điều kiện đại hội Chi hội, đại hội điểm Hội cơ sở; triển khai các chương trình có mục tiêu như Dân số KHHGĐ, đảm bảo An toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội; phối hợp làm tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Đoàn Thị Mai Lan – Chuyên viên Hội Nông dân quận Kiến An

  • Tin mới đăng