Hội Nông dân quận Kiến An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng ngày 24/12/2021, Hội Nông dân quận Kiến An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Hội Nông dân quận Kiến An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Năm 2021 công tác Hội và phong trào nông dân của quận thực hiện trong bối cảnh do tác động của dịch bệnh Covid-19, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy Kiến An, Hội Nông dân thành phố, sự phối hợp với các ban ngành đoàn thể, sự nỗ lực cố gắng của của đội ngũ cán bộ Hội các cấp Ban Thường vụ Hội Nông dân quận đã chủ động khắc phục mọi khó khăn để triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được giao, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đề ra. Hội Nông dân quận đã bám sát đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền, vận động nông dân hưởng ứng và đẩy mạnh thực hiện 3 phong trào lớn do Trung ương Hội phát động. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã trở thành phong trào thi đua yêu nước sâu rộng của giai cấp nông dân, là phong trào trọng tâm được các cấp Hội tập trung cao chỉ đạo. Nhiều hoạt động phối hợp hỗ trợ của tổ chức Hội như: tập huấn kỹ thuật, tín chấp hỗ trợ vay vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tư vấn cho nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Nhiều mô hình kinh tế trang trại, gia trại, mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả, nuôi trồng thuỷ sản… mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu hút nhiều lao động. Năm 2021, có gần 2.000 hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Hội đã tín chấp vay trên 33 tỉ tại ngân hàng chính sách xã hội quận cho trên 794 hội viên vay để phát triển kinh tế. Kinh tế phát triển, đời sống nông dân được cải thiện, Hội Nông dân các cấp tiếp tục đẩy mạnh vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia vào các chương trình xã hội như: vận động đóng góp xây dựng quỹ “Ngày vì người nghèo”, “quỹ đền ơn đáp nghĩa”…. Vận động hội viên, nông dân quyên góp sửa chữa, xây mới tặng 01 nhà “Mái ấm nông dân” cho gia đình thuộc diện hộ cận nghèo là hội viên có hoàn cảnh khó khăn; Hội nông dân đã vận động thanh niên con nông dân thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; tích cực tham gia các hoạt động chính sách hậu phương quân đội… Song song với việc tổ chức các phong trào hoạt động, công tác xây dựng củng cố tổ chức Hội cũng được quan tâm chú trọng. Năm 2021 toàn quận đã kết nạp được 195 hội viên mới, đội ngũ cán bộ được trẻ hóa và đào tạo đáp ứng được công tác Hội và phong trào nông dân. Đặc biệt các cấp Hội đã tích chực tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 với nhiều hình thức như tham gia công tác tiêm vắc xin, truy vết các F1,F2, tham gia nấu ăn được 09 đợt mỗi đợt là 10 ngày đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận đánh giá cao.Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của hội viên, nông dân… Năm 2021 công tác Hội và phong trào Nông dân quận được Hội Nông dân thành phố tặng Bằng khen.

Tại hội nghị đồng chí Khúc Thế Hoài chủ tịch Hội Nông dân quận yêu cầu các cấp Hội cần tập trung tuyên truyền về đường lối chủ trương của chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ động nắm bắt tư tưởng của cán bộ hội viên nông dân và nhân dân. Chủ động thực hiện các phong trào thi đua của Hội, quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hội cơ sở, thường xuyên chuyển giao tiến bộ KHKT, xây dựng các mô hình sản xuất mới hiệu quả cho nông dân. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền tại địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu trong năm 2022.

Đặng Văn Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận

  • Tin mới đăng