Hội Nông dân quận Kiến An tổ chức Hội nghị thành lập tổ hợp tác và giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, nguồn Thành phố tại phường Đồng Hòa và phường Phù Liễn

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Hội Nông dân quận, chiều ngày 13 tháng 4 năm 2023, tại UBND phường Đồng Hòa và UBND phường Phù Liễn Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân quận Kiến An phối hợp với Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố tổ chức Hội nghị  thành lập và ra mắt Tổ Hợp tác kinh tế “Trồng Hoa Cúc” tại phường Đồng Hòa và Tổ Hợp tác kinh tế “Nuôi cá trắm cỏ thương phẩm” tại phường Phù Liễn, đồng thời giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân nguồn thành phố với số tiền 400 triệu đồng cho 10 hộ hội viên phường Đồng Hòa, giải ngân số tiền 400 triệu đồng cho 10 hội viên phường Phù Liễn được thụ hưởng mỗi hộ từ 40 triệu đồng với mức phí 0,7% tháng thời gian vay là 02 năm để đầu tư vào việc trồng Hoa Cúc và nuôi trồng thủy sản.

Đồng chí Hoàng Văn Tường – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố chúc mừng các thành viên trong các tổ hợp tác kinh tế

Tại hội nghị đồng chí Hoàng Văn Tường – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố chúc mừng các thành viên trong các tổ hợp tác kinh tế và đề nghị các hộ hội viên được vay vốn sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả để phát triển kinh tế gia đình qua đó cùng giúp nhau phát triển kinh tế nhất là trong thời điểm hiện nay để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đề nghị Hội Nông dân quận, lãnh đạo các phường quan tâm chỉ đạo Hội Nông dân các phường phối hợp với các cơ quan chuyên môn giúp đỡ các hộ vay vốn về kỹ thuật để các hộ vay vốn có kinh tế ổn định góp phần xây dựng kinh tế địa  phương ngày càng vững mạnh.

Đặng Văn Dũng – Phó Chủ tịch Hội nông dân quận Kiến An

  • Tin mới đăng