Hội Nông dân quận Kiến An tổ chức Hội nghị kiện toàn công tác tổ chức cán bộ của quận

Căn cứ Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; Hướng dẫn số 93-HD/HNDTW ngày 05/8/2019 của Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam về thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; Hướng dẫn số 212-HD/HNDTW  ngày 27/3/2017 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hướng dẫn công tác nhân sự đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023;  Thực hiện Công văn số 1451-CV/HNDT ngày 18/11/2021; Công văn số 1876-CV/HNDT ngày 26/8/2022 của  của Ban Chấp hành Nông dân thành phố về việc nhất trí để Ban Chấp hành Hội Nông dân quận Kiến An thực hiện quy trình thủ tục kiện toàn bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Hội Nông dân quận khóa V nhiệm kỳ 2018-2023, chiều ngày 29/8/2022 Hội Nông dân quận Kiến An tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để kiện toàn công tác tổ chức cán bộ.

Đồng chí Đặng Văn Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận Kiến An chủ trì hội nghị 

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Tường – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, đồng chí Lê Toàn Khánh – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, các đồng chí đại diện cho các cơ quan chuyên môn của Hội Nông dân thành phố và của Quận ủy Kiến An. Đồng chí Đặng Văn Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận chủ trì hội nghị. Sau khi nghe quán triệt các nội dung và thực hiện các bước quy trình về công tác cán bộ của Hội theo quy định, hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung các đồng chí Bùi Thị Thắm – QUV, Trưởng Phòng Lao động Thương binh và xã hội quận, đồng chí Đoàn Thị Mai Lan – cán bộ Hội Nông dân quận, đồng chí Trần Quốc Nam – Phó Trưởng phòng Kinh tế quận tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân quận nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu đồng chí Bùi Thị Thắm – Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân quận giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân quận khóa V nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Bùi Thị Thắm – QUV, Chủ tịch Hội Nông dân quận đã phát biểu nhận nhiệm vụ và xin hứa luôn đoàn kết thống nhất cao để lãnh đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ do Quận ủy, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố giao trong năm 2022, đặc biệt là việc lãnh đạo tổ chức Đại hội các Chi hội tiến tới Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.

Đặng Văn Dũng  – Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận Kiến An

  • Tin mới đăng