Hội Nông dân quận Kiến An tổ chức hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân quý II với Hội Nông dân các phường

Thực hiện chương trình Công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Hội Nông dân quận, chiều ngày 09/06/2022, Hội Nông dân quận Kiến An tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào Nông dân Quý II với các phường để đánh giá kết quả phong trào công tác Hội Nông dân 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác Hội 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Khúc Thế Hoài – Chủ tịch Hội Nông dân quận chủ trì hội nghị.

Hội Nông dân quận Kiến An tổ chức hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân quý II với Hội Nông dân các phường

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội Nông dân các phường đã báo cáo nhanh kết quả hoạt động của công tác Hội và tình hình tư tưởng của cán bộ hội viên nông dân trong Quý I, đặc biệt là việc tham gia các hoạt động với địa phương trong đó chú trọng đến công tác phát triển hội viên và phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân của phường cũng như xây dựng quỹ các Chi hội. Thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi và đẩy mạnh thực hiện tín chấp ủy thác Ngân hàng CSXH cho hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh… Tại hội nghị các phường cũng đã kiến nghị, đề xuất với Hội Nông dân cấp trên về công tác phát triển hội viên còn gặp khó khăn vì không có nguồn mới, hầu như các nguồn đều đi làm công nhân không thiết tha với phong trào Hội nên việc kết nạp hội viên mới còn chưa cao. Thay mặt lãnh đạo Hội Nông dân quận đồng chí Khúc Thế Hoài ghi nhận những cố gắng của Hội Nông dân các phường trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền tới cán bộ hội viên về chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Đồng chí đề nghị Hội Nông dân các phường trong thời gian tới chủ động thưc hiện theo chương trình công tác đã xây dựng. Chuẩn bị việc sơ kết công tác Hội và phong trào Nông dân 6 tháng đầu năm, gắn với việc tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2016-2021. Thường xuyên báo cáo kịp thời về Thường trực Hội Nông dân quận những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của hội viên nông dân tại cơ sở để tổng hợp báo cáo Quận ủy và Hội cấp trên theo đúng quy định./.

Đoàn Thị Mai Lan – Chuyên viên Hội Nông dân quận

  • Tin mới đăng