Hội Nông dân quận Kiến An tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành tham gia vào dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023 trình Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 (lần 1)

Chiều ngày 07/12/2022, Hội Nông dân quận Kiến An tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành tham gia vào dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023 trình đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Đặng Văn Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận chủ trì hội nghị. Tại hội nghị lãnh đạo Hội Nông dân báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2018-2023 trong đó đã nhấn mạnh 100% các chỉ tiêu của đại hội đã hoàn thành trong đó có một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức như công tác tuyên truyền, việc kết nạp hội viên mới, xây và sửa chữa nhà “Mái ấm nông dân” việc huy động các nguồn vốn vay cho hội viên phát triển kinh tế để thoát nghèo.

Đồng chí Đặng Văn Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận Kiến An chủ trì hội nghị

Đặc biệt là việc phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong việc tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã được các cấp ủy ghi nhận đánh giá cao. Tuy nhiên trong nhiệm kỳ cũng còn một số tồn tại chưa được khắc phục đó là việc chủ động trong công việc chưa cao, công tác vận động ủng hộ quỹ hỗ trợ nông dân còn thấp chỉ hoàn thành chỉ tiêu cấp tên giao. Các đại biểu dự hội nghị cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo và bố cục của báo cáo đã chuẩn bị tuy nhiên đề nghị Thường trực Hội Nông dân quận tiếp thu chỉnh sửa theo kết cấu của báo theo hướng dẫn của cấp trên. Đồng chí Bùi Thị Thắm – Quận ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân quận đã ghi nhận và đánh giá cao trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Nông dân quận đối với công tác chuẩn bị đại hội, đề nghị các đồng chí tiếp tục nghiên cứu các nội dung của báo cáo để tiếp tục cho ý kiến vào báo cáo để Thường trực Hội Nông dân quận tổng hợp hoàn thiện trước khi gửi các phường để tham gia theo đúng quy định.

Đặng Văn Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân Kiến An

  • Tin mới đăng