Hội Nông dân quận Kiến An tổ chức đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028

Thực hiện Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; Thông tri số 07 ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng, Thông tri số 18 ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Quận uỷ Kiến An, về việc lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028 tiến tới Đại hội Hội Nông dân Thành phố nhiệm kỳ 2023 – 2028. Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố, Ban Thường vụ Quận ủy Kiến An, ngày 23, 24/3/2023 Hội Nông dân quận Kiến An tổ chức đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Đỗ Xuân Trịnh – Uỷ viên Thành uỷ, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2018-2023

Về dự đại hội  có đồng chí Đỗ Xuân Trịnh, Ủy viên Thành ủy, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, đồng chí Phạm Văn Khanh – Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân thành phố, các Ban, Văn phòng Hội Nông dân thành phố. Các đồng chí Thường trực Quận ủy, Lãnh đạo HĐND, UBND quận, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo Quận qua các thời kỳ, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị  quận, các phòng ban ngành trong quận, các quận, huyện bạn, các đồng chí nguyên lãnh đạo HND quận qua các thời kỳ, lãnh đạo Đảng ủy, UBND các phường, phóng viên Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao quận cùng  124 đại biểu tiêu biểu đại diện cho trên 8.000 hội viên toàn quận.

Đồng chí Đỗ Xuân Trịnh – Uỷ viên Thành uỷ, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố trao Cờ Hội Nông dân quận Kiến An – đơn vị xuất sắc nhiệm kỳ 2018-2023”

Đại hội đã tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; Bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân quận Kiến An nhiệm kỳ 2023-2028 là 15 đồng chí; Bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố nhiệm kỳ 2023-2028 là 13 đồng chí. Thông qua báo cáo tham gia vào văn kiện đại hội cấp trên và báo cáo tham gia sửa đổi điều lệ Hội khóa VII.

Đồng chí Đỗ Xuân Trịnh – Uỷ viên Thành uỷ, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố và đồng chí Phạm Văn Khanh – Uỷ viên Thành uỷ, Bí thư quận uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Kiến An quận tặng hoa cho Ban Chấp hành Hội Nông dân quận nhiệm kỳ 2023-2028
Nhân dịp Đại hội đại biểu Hội Nông dân quận lần thứ VI, BCH Hội Nông dân thành phố tặng Cờ “Hội Nông dân quận Kiến Anđơn vị xuất sắc nhiệm kỳ 2018-2023” và tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 04 cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023” . Quận ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam quận tặng Bức trướng cho Hội Nông dân quận với dòng chữ: Hội Nông dân quận Kiến An:  Đoàn kết-Dân chủ-Phát triển, xây dựng quận theo hướng đô thị hiện đại”, Ủy ban nhân quận tặng  Giấy khen cho 06 tập thể và 09 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Nông dân nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội Hội Nông dân quận Kiến An diễn ra theo đúng chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đặng Văn Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân Kiến An

  • Tin mới đăng