Hội Nông dân quận Kiến An tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021

Đồng chí Khúc Thế Hoài – Chủ tịch Hội Nông dân quận Kiến An hiến máu tình nguyện nhân “Ngày hội hiến màu tình nguyện”
năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 174-KH/BCĐ ngày 20/9/2021 của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện quận Kiến An về việc Tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện” năm 2021: Kế hoạch số 64-KH/HNDQ ngày 04/10/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân quận Kiến An về tổ chức các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1931-14/10/2021), sáng ngày 06/10/2021 Thường trực Hội Nông dân quận Kiến An và lãnh đạo Hội Nông dân 10 phường đã hưởng ứng tham gia hiến máu tình nguyện tại phường Bắc Sơn. Tại buổi hiến máu các cấp Hội Nông dân quận đã hiến được 12 đơn vị máu. Thông qua buổi hiến máu đã góp phần nâng cao nhận thức của hội viên nông dân về việc hiến máu nhân đạo cứu người qua đó xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện trong các tầng lớp nhân dân mang lại hiệu quả xã hội tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của quận, đặc biệt trong việc phòng chống đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay. Đây cũng là một trong những hoạt động của các cấp Hội Nông dân quận chào mừng Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1931-14/10/2021).

Đặng Văn Dũng Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận Kiến An

  • Tin mới đăng