Hội Nông dân quận Kiến An phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội quận tham gia cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Thực hiện Kế hoạch số 6600-KH/NHCS ngày 21/7/2021 Kế hoạch và thể lệ cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư gắn với nhiệm vụ chuyên môn và pháp luật về công đoàn của Ngân hàng chính sách xã hội Trung ương. Chiều ngày 07/09/2021, Hội Nông dân quận phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội quận tham gia cuộc thi tìm hiểu về Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư đợt I tại Ngân hàng chính sách xã hội quận. Tham gia cuộc thi có các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân quận cùng đại diện lãnh đạo Hội Nông dân 10 phường cùng tham gia. Tại cuộc thi các đồng chí cán bộ Hội đã thực hiện tốt việc trả lời các câu hỏi do Ban tổ chức cuộc thi đưa ra. 100% các đồng chí đều trả lời đạt từ 17/20 câu hỏi trong đó có đồng chí Phạm Thị Đượm – Chủ tịch Hội Nông dân phường Nam Sơn, đồng chí Bùi Đình Thanh – Chủ tịch Hội Nông dân phường Văn Đẩu đạt 20/20 câu.

Đồng chí Khúc Thế Hoài – Chủ tịch Hội Nông dân quận Kiến An tham gia cuộc thi

Thông qua cuộc thi đã nâng cao nhận thức cho cán bộ Hội các cấp về nghiệp vụ trong việc thực hiện các chính sách ưu đãi đối với người vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn quận Kiến An./.

Đặng Văn Dũng   Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận

  • Tin mới đăng