Hội Nông dân quận Kiến An phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền về hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân năm 2021

Đồng chí Khúc Thế Hoài, Chủ tịch Hội Nông dân quận Kiến An tập huấn, tuyên truyền tại hội nghị

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, sáng ngày 21/09/2021, Hội Nông dân quận Kiến phối hợp với Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền về hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân cho 120 cán bộ hội viên, nông dân trong quận. Tại hội nghị đồng chí Khúc Thế Hoài, Chủ tịch Hội Nông dân quận trực tiếp truyền đạt cho các đại biểu là cán bộ, hội viên nông dân 10 phường về mục đích ý nghĩa, đối tượng cho vay, điều kiện, quyền và lợi ích của người được vay và những nội dung liên quan khác đến hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân hiện nay. Ngoài ra đồng chí còn giải đáp một số ý kiến của hội viên liên quan đến quyền lợi của nông dân trong việc tham gia đóng góp cũng như việc hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân của quận. Thông qua hội nghị đã giúp cho hội viên nông dân hiểu rõ hơn về tầm quan trọng và hiệu quả mang lại của Quỹ hỗ trợ nông dân. Qua đó có trách nhiệm hơn trong việc tuyên truyền vận động cán bộ hội viên nông dân tham gia đóng góp xây dựng quỹ để góp phần cùng với Hội Nông dân các cấp thực hiện có hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố Hải Phòng nói chung và quận Kiến An nói riêng./.

  • Tin mới đăng