Hội Nông dân quận Kiến An phối hợp tổ chức Hội nghị thành lập tổ hợp tác và giải ngân Quỹ hỗ trợ nông dân nguồn thành phố tại phường Văn Đẩu – Kiến An

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Hội Nông dân quận, sáng ngày 31/8/2022, tại UBND phường Văn Đẩu, Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân quận Kiến An, Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố phối hợp với Hội Nông dân phường Văn Đẩu tổ chức Hội nghị  thành lập và ra mắt Tổ Hợp tác kinh tế “Nuôi cá trắm cỏ thương phẩm”, đồng thời giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân nguồn Thành phố với số tiền 300 triệu đồng cho 10 hộ hội viên nông dân phường được thụ hưởng, mỗi hộ được vay 30 triệu đồng với mức phí 0,7%/tháng thời gian vay là 02 năm để đầu tư vào việc “Nuôi cá trắm cỏ thương phẩm”.

Đồng chí Nguyễn Thị Thoa – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố chúc mừng ra mắt tổ hợp tác

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Thoa – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố chúc mừng các thành viên trong Tổ hợp tác kinh tế và đề nghị các hộ hội viên được vay vốn sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả để phát triển kinh tế gia đình. Đề nghị Hội Nông dân quận, lãnh đạo phường Văn Đẩu quan tâm chỉ đạo Hội Nông dân phường phối hợp với các cơ quan chuyên môn giúp đỡ các hộ vay vốn về kỹ thuật để các hộ vay vốn phát triển kinh tế ổn định góp phần xây dựng kinh tế địa phương ngày càng vững mạnh.

Đoàn Thị Mai Lan – Cán bộ Hội nông dân quận Kiến An

  • Tin mới đăng