Hội Nông dân quận Kiến An họp Ban Chấp hành triển khai các văn bản chỉ đạo Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028

Đồng chí Bùi Thị Thắm – Quận ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân quận chủ trì hội nghị

Sáng ngày 21/10/2022 Hội Hông dân quận Kiến An tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành triển khai các văn bản chỉ đạo đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Tới dự hội nghị có đồng chí Trần Duy Tưởng – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy. Đồng chí Bùi Thị Thắm – Quận ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân quận chủ trì hội nghị. Tại hội nghị lãnh đạo Hội Nông dân các phường đã báo cáo tiến độ triển khai và tổ chức đại hội các Chi hội: đến nay đã có 21/68 chi hội tổ chức đại hội. Đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân quận đã ghi nhận và đánh giá cao việc chỉ đạo của các phường, đề nghị Hội Nông dân các phường phấn đấu đến hết ngày 15/11/2022 tổ chức xong 100% đại hội các Chi hội. Tại Hội nghị đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân quận triển khai Thông tri số 18-TT/QU ngày 18/10/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy về lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028; Kế hoạch số 81-KH/HNDQ ngày 20/10/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân quận tổ chức đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới đại hội Hội Nông dân quận lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028; Hướng dẫn số 11-HD/HNDQ ngày 20/10/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân quận về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Hội Nông dân quận và cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028; Hướng dẫn số 12-HD/HNDQ ngày 20/10/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân quận về công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Hội Nông dân quận và cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 và các quyết định của Ban Thường vụ Hội Nông dân quận về thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội Hội Nông dân quận Kiến An nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trần Duy Tưởng – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy đề nghị các cấp Hội cần tập trung cao để vừa phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ năm 2022 và tổ chức thành công đại hội các Chi hội chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội Hội Nông dân các phường vào Tháng 1 năm 2023 theo đúng quy định.

Đặng Văn Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân Kiến An

  • Tin mới đăng