Hội Nông dân quận Kiến An họp Ban Chấp hành thống nhất thành lập các cơ quan điều hành và giúp việc đại hội, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Sáng ngày 06/02/2023 Hội Nông dân quận Kiến An tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành thống nhất thành lập các cơ quan điều hành, giúp việc và triển khai một số công việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân quận lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Bùi Thị Thắm – Quận ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân quận chủ trì hội nghị. Tại hội nghị lãnh đạo Hội Nông dân các phường đã báo cáo tình hình tư tưởng của cán bộ hội viên sau đại hội Hội Nông dân các phường. Nhìn chung tư tưởng của hội viên nông dân rất phấn khởi với kết quả của đại hội và tích cực tham gia các hoạt động của hội.

Đồng chí Bùi Thị Thắm – Quận ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân quận chủ trì hội nghị

Đồng chí Chủ tich Hội Nông dân quận đã ghi nhận và đánh giá cao việc chỉ đạo của Hội Nông dân các phường về công tác chỉ đạo sau đại hội, đề nghị Hội Nông dân các phường chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của đại hội, xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành đã thống nhất dự kiến thành lập các cơ quan điều hành, giúp việc đại hội Hội Nông dân quận lần thứ 6 nhiệm kỳ 2023-2028 gồm Đoàn chủ tịch 05 đồng chí, Đoàn thư ký 02 đồng chí, Ban thẩm tra tư cách đại biểu 05 đồng chí, Ban kiểm phiếu 07 đồng chí được cơ cấu ở các cơ quan, đơn vị phù hợp với Hội Nông dân quận. Trên cơ sở nội dung của các tiểu ban phục vụ đại hội đề nghị các thành viên chủ động xây dựng lộ trình để chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân quận dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 2023 theo đúng quy định.

Đặng Văn Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân Kiến An

  • Tin mới đăng