Hội Nông dân quận Kiến An giao ban công tác Hội và phong trào nông dân tháng 5, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2022

Hội Nông dân quận Kiến An giao ban công tác Hội và phong trào nông dân tháng 5, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2022

Thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Hội Nông dân quận, chiều ngày 06/05/2022, Hội Nông dân quận Kiến An tổ chức hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân tháng 5, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2022 với lãnh đạo Hội nông dân các phường. Đồng chí Khúc Thế Hoài – Chủ tịch Hội Nông dân quận chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, lãnh đạo Hội Nông dân các phường đã báo cáo nhanh kết quả hoạt động của công tác Hội và tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên nông dân trong tháng 4, đặc biệt là việc tham gia các hoạt động với địa phương trong đó chú trọng đến công tác phát triển hội viên và phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân của phường cũng như xây dựng quỹ các Chi hội. Thay mặt lãnh đạo Hội Nông dân quận, đồng chí Khúc Thế Hoài ghi nhận những cố gắng của Hội Nông dân các phường trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền tới cán bộ hội viên về chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Đồng chí ghi nhận những cố gắng của các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân các phường trong việc tham gia tập huấn lớp chuyển đổi số tại Trường Đại học Hải Phòng, đây là việc làm thiết thực trong việc thực hiện chủ đề năm của Quận ủy. Đồng chí đề nghị Hội Nông dân các phường trong thời gian tới chủ động thực hiện theo chương trình công tác đã xây dựng. Chủ động xây dựng Kế hoạch và tiến hành kiểm tra theo quy định. Chuẩn bị việc sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, gắn với việc tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2021. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt việc vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia đóng góp các khoản thu hằng năm tại địa phương theo đúng quy định. Thường xuyên báo cáo kịp thời về Thường trực Hội Nông dân quận những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của hội viên nông dân tại cơ sở để tổng hợp báo cáo Quận ủy và Hội cấp trên theo đúng quy định./

Đoàn Thị Mai Lan – Chuyên viên Hội Nông dân quận Kiến An

  • Tin mới đăng