Hội Nông dân quận Kiến An giao ban công tác Hội và phong trào nông dân tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5/2023

Thực hiện chương trình Công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Hội Nông dân quận, chiều ngày 24/4/2023, Hội Nông dân quận Kiến An tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân tháng 4, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 5 với lãnh đạo Hội Nông dân các phường. Đồng chí Bùi Thị Thắm – Quận ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân quận chủ trì hội nghị.

  Hội Nông dân quận Kiến An giao ban công tác Hội và phong trào nông dân tháng 4, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2023

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội Nông dân các phường đã báo cáo nhanh kết quả hoạt động của công tác Hội và tình hình tư tưởng của cán bộ hội viên nông dân trong tháng 4, đặc biệt là dư luận về tình hình dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay. Thay mặt lãnh đạo Hội Nông dân quận, đồng chí Bùi Thị Thắm ghi nhận những cố gắng của Hội Nông dân các phường trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền tới cán bộ hội viên về chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Đồng chí đánh giá cao sự tham gia tích cực của Hội Nông dân các phường trong việc tham gia thực hiện Chủ đề năm 2023 của quận về “Đẩy mạnh chỉnh trang đô thị – Thu hút đầu tư – Thực hiện chuyển đổi số”, đến nay đã có 6/10 phường đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với chuyển đổi số của quận. Trong tháng 5 năm 2023 Hội Nông dân các phường tích cực triển khai thực hiện các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5, tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt việc vận động cán bộ hội viên và nhân dân tham gia các phong trào tại địa phương, tích cực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay. Chú trọng công tác phát triển hội viên và xây dựng quỹ Hội năm 2023. Đặc biệt thực hiện tốt việc vận động nhân dân tham gia chuyển đổi số theo chủ đề năm của quận. Thường xuyên báo cáo kịp thời về Thường trực Hội Nông dân quận những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của hội viên nông dân tại cơ sở để tổng hợp báo cáo Quận ủy và Hội cấp trên theo đúng quy định./.

                                                                                                      Đặng Văn Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận Kiến An

 

  • Tin mới đăng