Hội Nông dân quận Kiến An giao ban công tác Hội và phong trào nông dân tháng 3, triển khai nhiệm vụ tháng 4

Thực hiện chương trình Công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Hội Nông dân quận, sáng ngày 29 tháng 3 năm 2023, Hội Nông dân quận Kiến An tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào Nông dân tháng 3, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 4 với lãnh đạo Hội nông dân các phường. Đồng chí Bùi Thị Thắm – Quận ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân quận Kiến An chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bùi Thị Thắm – Quận ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân quận Kiến An chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội Nông dân các phường đã báo cáo nhanh kết quả hoạt động của công tác Hội và tình hình tư tưởng của cán bộ hội viên nông dân trong tháng 3, đặc biệt là việc nắm bắt tư tưởng của cán bộ hội viên trước trong và sau đại hội Hội Nông dân quận lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028. Nhìn chung tư tưởng của cán bộ hội viên phấn khởi tin tưởng vào Nghị quyết đại hội đã đề ra.Thay mặt lãnh đạo Hội Nông dân quận đồng chí Bùi Thị Thắm ghi nhận những cố gắng của Hội Nông dân các phường trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền tới cán bộ hội viên về chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Đồng chí đánh giá cao sự tham gia tích cực của Hội Nông dân các phường trong việc tham gia chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội. Trong tháng 4 năm 2023 Hội Nông dân các phường tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Hội Nông dân phường và quận, tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt việc vận động cán bộ hội viên và nhân dân tham gia các phong trào tại địa phương. Chú trọng công tác phát triển hội viên và xây dựng quỹ năm 2023. Đặc biệt thực hiện tốt việc vận động nhân dân tham gia chuyển đổi số theo chủ đề năm của quận. Tập trung tuyên truyền tại phường Văn Đẩu là đơn vị được phân công phụ trách theo quy định. Thường xuyên báo cáo kịp thời về Thường trực Hội Nông dân quận những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của hội viên nông dân tại cơ sở để tổng hợp báo cáo Quận ủy và Hội cấp trên theo đúng quy định.

Đoàn Thị Mai Lan – Chuyên viên Hội Nông dân quận Kiến An

  • Tin mới đăng