Hội Nông dân quận Kiến An giao ban công tác Hội và phong trào nông dân tháng 01, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 2 năm 2023

Thực hiện chương trình Công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Hội Nông dân quận, chiều ngày 16/01/2023, Hội Nông dân quận Kiến An tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân tháng 1, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2 năm 2023 với lãnh đạo Hội nông dân các phường. Đồng chí Bùi Thị Thắm – Quận ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân quận chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bùi Thị Thắm – Quận ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân quận chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội Nông dân các phường đã báo cáo nhanh kết quả hoạt động của công tác Hội và tình hình tư tưởng của cán bộ hội viên nông dân sau khi tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp và trong tháng 01, đặc biệt là việc tham gia các hoạt động với địa phương trong đó chú trọng đến công tác chăm lo đến việc Tết nguyên dán Quý Mão năm 2023. Thay mặt lãnh đạo Hội Nông dân quận đồng chí Bùi Thị Thắm ghi nhận những cố gắng của Hội Nông dân các phường trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền tới cán bộ hội viên về chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Đồng chí ghi nhận những cố gắng của các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân các phường trong việc tổ chức thành công đại hội Hội Nông dân các cấp được cấp ủy và hội viên nông dân đánh giá cao. Đồng chí đề nghị Hội Nông dân các phường trong thời gian tới chủ động thưc hiện theo chương trình công tác đã xây dựng. Tổ chức ký giao ước thi đua giữa các chi hội. Chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện các Chương trình công tác năm 2023. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt việc vận động chăm lo cho các hộ Hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết nguyên đán Quý Mão 2023. Phối hợp tặng quà cho các con em hội viên nông dân chuẩn bị nhập ngũ năm 2023. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ hội viên trước, trong và sau dịp tết nguyên đán Quý Mão. Thường xuyên báo cáo kịp thời về Thường trực Hội Nông dân quận những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của hội viên nông dân tại cơ sở để tổng hợp báo cáo Quận ủy và Hội cấp trên theo đúng quy định.

Đoàn Thị Mai Lan – Hội Nông dân quận Kiến An

  • Tin mới đăng