Hội Nông dân quận Kiến An giao ban công tác Hội và phong trào nông dân quý III/2022

Thực hiện chương trình Công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Hội Nông dân quận, sáng ngày 12 tháng 9 năm 2022, Hội Nông dân quận Kiến An tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào Nông dân Quý 3 với các phường để đánh giá kết quả phong trào công tác Hội Nông dân 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác Hội 3 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Bùi Thị Thắm – QUV, Chủ tịch Hội Nông dân quận chủ trì hội nghị

Đồng chí Bùi Thị Thắm – QUV, Chủ tịch Hội Nông dân quận chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, lãnh đạo Hội Nông dân các phường báo cáo nhanh kết quả hoạt động của công tác Hội và phong trào Nông dân cũng như tình hình tư tưởng của cán bộ hội viên nông dân trong Quý III, đặc biệt là việc tham gia các hoạt động với địa phương như các hoạt động đền ơn đáp nghĩa tặng quà các gia đình chính sách nhân ngày 27/7, tham gia tốt công tác hoạt động hè, trong đó chú trọng đến công tác phát triển hội viên và phát triển quỹ hỗ trợ nông dân của phường cũng như xây dựng quỹ các Chi hội. Đến hết quý III đã phát triển được 145 hội viên, xây dựng quỹ các Chi hội đạt 97000 đồng/hội viên. Thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi Hội, chuẩn bị mọi điều kiện để tiến hành đại hội các Chi hội theo quy định. Chú trọng việc thực hiện tín chấp ủy thác Ngân hàng CSXH cho hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh… Thay mặt lãnh đạo Hội Nông dân quận đồng chí Bùi Thị Thắm ghi nhận những cố gắng của Hội Nông dân các phường trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền tới cán bộ hội viên về chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Đồng chí đề nghị Hội Nông dân các phường trong thời gian tới chủ động thưc hiện theo chương trình công tác đã xây dựng. Tích cực tham gia công tác phòng chống Covid-19 trong tình hình mới. Chuẩn bị thực hiện việc sáp nhập các Chi hội theo Tổ dân phố để tiến hành Đại hội các Chi hội tiến tới đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 theo đúng quy định. Thường xuyên báo cáo kịp thời về Thường trực Hội Nông dân quận những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của hội viên nông dân tại cơ sở để tổng hợp báo cáo Quận ủy và Hội cấp trên theo đúng quy định./.

Đặng Văn Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận Kiến An

  • Tin mới đăng