Hội Nông dân quận Kiến An giải ngân Quỹ hỗ trợ nông dân nguồn quận

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 và việc hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản để phát triển kinh tế gia đình.

Hội Nông dân quận Kiến An giải ngân Quỹ hỗ trợ nông dân nguồn quận cho hội viên Vũ Thị Thu Hiên

Chiều ngày 19/9/2022, Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân quận Kiến An tiến hành giải ngân nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của quận với số tiền là 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng chẵn) cho hội viên Vũ Thị Thu Hiên thuộc Hội Nông dân phường Lãm Hà vay để thực hiện Dự án “Kinh doanh buôn bán nhỏ” thời gian vay 24 tháng.

Tại hội nghị đồng chí Bùi Thị Thắm – QUV, Chủ tịch Hội Nông dân quận đã trao tiền và phát biểu giao nhiệm vụ cho Hội Nông dân phường Lãm Hà thường xuyên quan tâm giúp đỡ cũng như kiểm tra việc sử dụng vốn vay theo quy định, động viên hội viên thực hiện tốt việc quản lý, đầu tư nguồn vốn để duy trì có hiệu quả nguồn vốn vay theo dự án đã được phê duyệt. Đồng chí Vũ Thị Thu Hiên cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân quận và xin hứa sẽ thực hiện việc quản lý và sử dụng nguồn vốn đạt hiệu quả cao nhất./.

Đoàn Thị Mai Lan – Cán bộ Hội nông dân quận Kiến An

  • Tin mới đăng