Hội Nông dân quận Kiến An giải ngân Quỹ hỗ trợ nông dân nguồn quận năm 2022

Đồng chí Khúc Thế Hoài – Chủ tịch HND quận Kiến An tro tiền và phát biểu động viên các hộ vay vốn

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 và việc hỗ trợ về vốn cho hội viên sản xuất, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản để phát triển kinh tế gia đình. Chiều ngày 19/01/2022, Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân quận Kiến An tiến hành giải ngân nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân của quận cho 02 hội viên thuộc phường Văn Đẩu, 02 hội viên thuộc phường Nam Sơn, 01 hội viên thuộc phường Đồng Hòa vay để thực hiện các Dự án “Nuôi cá trắm cỏ thương phẩm”“Sản xuất, kinh doanh đồ mộc” với số tiền là 160.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi triệu đồng chẵn). Tại hội nghị đồng chí Khúc Thế Hoài – Chủ tịch Hội Nông dân quận đã trao tiền và phát biểu động viên các hội viên thực hiện tốt việc quản lý, đầu tư nguồn vốn theo đúng quy định để duy trì có hiệu quả nguồn vốn vay theo dự án đã được phê duyệt. Các hội viên được vay vốn cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân quận và xin hứa sẽ thực hiện việc quản lý và sử dụng nguồn vốn đạt hiệu quả cao nhất để phát triển kinh tế gia đình./.

Đặng Văn Dũng – Phó Chủ tịch HND quận Kiến An

  • Tin mới đăng