Hội Nông dân quận Kiến An giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân do Hội Nông dân các phường thực hiện trong tháng 01/2022

Đồng chí Khúc Thế Hoài – Chủ tịch HND quận Kiến An trao nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho các hộ sản xuất kinh doanh được vay vốn 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 và việc hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, sáng ngày 10/01/ 2022, Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân quận  Kiến An tiến hành giải ngân nguồn 841 quỹ hỗ trợ nông dân với số tiền là 123.600.000 đồng (Một trăm hai mươi ba triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn) cho 02 hội viên thuộc phường Văn Đẩu, 01 hội viên thuộc phường Nam Sơn, 01 hội viên thuộc phường Bắc Sơn vay để thực hiện các dự án “Nuôi cá trắm cỏ thương phẩm”, “Kinh doanh buôn bán nhỏ” “Sản xuất, kinh doanh đồ mộc” thời gian vay 24 tháng. Đây là các dự án đã đến hạn cùng với số kinh phí vận động quỹ Hỗ trợ nông dân của các phường trong 02 năm 2020,2021. Được tiếp cận nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân là động lực giúp cho các hội viên nông dân có thêm nguồn vốn để mở rộng quy mô sản xuất, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tạo công ăn việc làm tại chỗ cho hội viên nông dân phát triển kinh trế gia đình. Các hội viên đã cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của Ban điều hành quỹ hỗ trợ nông dân quận, các phường và xin hứa sẽ thực hiện việc quản lý và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả cao nhất theo đúng như Dự án đã được phê duyệt./.

Đoàn Thị Mai Lan – Cán bộ HND quận Kiến An

  • Tin mới đăng