Hội Nông dân quận Kiến An giải ngân nguồn Quỹ HTND do các phường vận động được

 

Đồng chí Bùi Thị Thắm – Chủ tịch HND quận Kiến An trao vốn vay cho hội viên nông dân phường Tràng Minh

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 và việc hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, sáng ngày 21/9/2022, Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân quận  Kiến An tiến hành giải ngân nguồn 841 quỹ hỗ trợ nông dân với số tiền là 184.100.000 đồng (Một trăm tám mươi tư triệu một trăm nghìn đồng chẵn) cho 01 hội viên thuộc phường Tràng Minh, 01 hội viên thuộc phường Lãm Hà, 02 hội viên thuộc phường Ngọc Sơn, 03 hội viên thuộc phường Quán Trữ, 02 hội viên thuộc phường Đồng Hòa vay để thực hiện các dự án “Nuôi cá trắm cỏ thương phẩm”, “Chăn nuôi lợn thịt thương phẩm” và “Kinh doanh buôn bán nhỏ”  thời gian vay 24 tháng.

Đây là các dự án đã đến hạn cùng với số kinh phí vận động quỹ Hỗ trợ nông dân của các phường trong 02 năm 2020, 2021. Được tiếp cận nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân là động lực giúp cho các hội viên nông dân có thêm nguồn vốn để mở rộng quy mô sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, kinh doanh buôn bán hàng tạp hóa tạo công ăn việc làm tại chỗ cho hội viên nông dân phát triển kinh tế gia đình. Các hội viên đã cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của Ban điều hành quỹ hỗ trợ nông dân quận và các phường, xin hứa sẽ thực hiện việc sử dụng nguồn vốn đạt hiệu quả cao nhất theo đúng như Dự án đã được phê duyệt./.

Đoàn Thị Mai Lan – Cán bộ Hội nông dân quận Kiến An

  • Tin mới đăng